Hvad er fundamental analyse?

En af de mest anvendte metoder til analyse af aktier er fundamental analyse. Det er ligeledes denne metode som verdens mest velkendte investor, Warren Buffet, benytter sig af, når han investerer i virksomheder. Det vidner om, at det er en solid metode til analyse af selskaber.

Fundamental analyse tager udgangspunkt i grundlæggende informationer fra årsrapporten. Her kigger man blandt andet på indtjening, forretningsmodel, den finansielle situation og meget andet. I slægt med denne metode, så kan value investering også nævnes. Det er en strategi, der fokuserer på at bruge fundamental analyse til at finde selskaber, der er prissat under deres reelle værdi.

I denne artikel vil jeg gennemgå nogle af de overordnede elementer i fundamental analyse, og hvordan du kommer i gang med at blive klogere på det.

Generelt om fundamental analyse

Metoden kan ikke kun benyttes til at bestemme et værdipapirs værdi, men du kan også betragte hele industrier og den overordnede økonomi med analyserne. Teknikken handler basalt set om at bestemme en værdi gennem de grundlæggende faktorer i virksomheden eller markedet. Det bruges dog som oftest til investering i aktier.

Overordnet set så deles analysen op i kvantitative og kvalitative faktorer. De kvantitative faktorer er de faktorer, der kan udtrykkes som et tal eller en værdi. Omvendt er de kvalitative faktorer noget, som ikke kan fastsættes med et tal.

De kvantitative faktorer er oftest de nemmeste at få fat i, da nøgletallene i virksomheden er præcise. Det er derfor håndgribelige tal, som du kan analysere direkte på. Det kan være ting som omsætning, indtjening, aktier, gæld og andet.

De kvalitative faktorer er derimod ikke lige til at gå til. Det kan være ting som hvor stærk branden er, kvaliteten af ledelsen, fremtidsudsigter og andet.

Ofte taler man om indre værdi, når man snakker om fundamental analyse. Det handler om, at aktierne ikke altid er prissat korrekt i forhold til, hvad aktien rent faktisk er værd. Hvis en aktie handles til 100 kr., men gennem analysen fastlægger du en værdi på 150 kr. Det er interessant som aktionær, da man selvfølgelig gerne vil handle selskaber, der er prissat lavere end den reelle.

Fundamental analyse er baseret på tesen om, at prisen på aktiemarkedet over lang sigt vil afspejle den indre værdi i virksomheden. Usikkerhederne er dog, at du ikke ved, hvor lang tid der går, før markedet viser den reelle værdi. Samtidig så er der også usikkerhed for, om det estimat, som du har fastsat, er korrekt.

De kvalitative faktorer

Analyse af virksomhedens ledelse til fundamental analyse aktie
Topledelsen hos Mærsk. Udklip fra Mærsks hjemmeside.

Herunder gennemgår jeg de overordnede faktorer inden for den kvalitative del af fundamental analyse. Det er de mindre håndgribelige faktorer i selskabet, der kan være svære at vurdere på.

 • Forretningsmodellen: Her skal man kortlægge forretningsmodellen for virksomheden. Er der overenstemmelse mellem denne, og hvor den reelle omsætning kommer fra? Hvis virksomhedens forretningsmodel er baseret på produktion, men reelt tjener deres penge på leasing, licenser og gebyrer, så er der noget galt.
 • Konkurrencefordele: Et selskab er ofte succesfuldt, hvis det formår at have og beholde en konkurrencefordel. Det kan være et meget velkendt brand eller en unik forretningsmodel. Konkurrencefordelen sikrer, at det er svært for konkurrenterne at følge med og vinde markedsandele.
 • Ledelse: Ledelse er af mange anset som det vigtigste aspekt af en virksomhed. Den er utrolig vigtig i forhold til, om virksomheden kan fastholde deres planer og indfri deres mål. Det kan være svært at undersøge denne del, men det er ofte muligt at undersøge de forskellige personer i ledelsen og deres baggrund. På baggrund af dette kan man danne en indikation af, om ledelsen er kompetent.
 • Kundegrundlag: Hvordan ser virksomhedens kundefordeling ud? Er det primært få store kunder eller har den en masse små kunder? Er virksomheden afhængig af få store kunder, så kan frafald af en bare en enkelt kunde gøre et stort udslag.
 • Markedsandel: En stor markedsandel kan gøre, at virksomheden har stordriftsfordele, hvorfor deres konkurrenter kan have svært ved at komme ind på markedet. Stordriftsfordele går basalt set ud på, at jo flere enheder, kan sælges, jo mere kan de faste udgifter spredes ud. Samtidig vil udgiften pr. enhed ligeledes falde i takt med, at der kan produceres flere.
 • Industrivækst: Hvordan ser kundegrundlaget ud i fremtiden? Fremtidsudsigterne for industrien fortæller om den vil vækste i fremtiden, og kundegrundlaget dermed vil vokse. Det kan være svært for en virksomhed at vækste, hvis markedet ikke vokser.
 • Konkurrence: Hvor mange konkurrenter der på markedet, og hvilken størrelse har de? En stor konkurrence kan være medvirkende til, at det kan være svært for nye spillere at komme ind på markedet. Derved opnår de eksisterende virksomheder en stor fordel. Et eksempel er Amazon og deres leverandører, da de kan presse prisen rigtig meget, fordi Amazon er så stor en platform.
 • Regulationer: De politiske reguleringer af virksomheden er også vigtige at have med. Nogle industrier er meget regulerede, mens andre industrier ikke er. Typisk så omfatter reguleringer enten eksta krav eller begrænsinger, som vil have effekt på virksomhedens økonomi. Derfor er det vigtigt at have disse med, når man forholder sig til virksomhedes nøgletal.

De kvantitative faktorer

Analyse af resultatopgørelse til fundamental analyse
Eksempel på årsrapport. Her er det Novo Nordisks årsrapport fra 2019.

Herunder gennemgår jeg de overordnede faktorer inden for den kvantitative del af fundamental analyse. De består primært af tal fra de finansielle rapport fra årsopgørelsen.

 • Balancen: Balancen viser en opgørelse af, hvordan virksomhedens aktier, passiver og egenkapital fordeler sig. Aktiver vil altid være lig med passiver plus egenkapital. Aktiverne afspejler de ressourcer, som virksomheden ejer eller kontrollerer. Det kan være bygninger, inventar og andet. Passiverne afspejler, hvordan virksomheden har finansieret aktiverne. Det kan være gæld, egenkapital og lignende.
 • Resultatopgørelsen: Resultatopgørelsen viser, hvordan virksomheden har præsteret i den fortløbende periode. Den indeholder information omkring omsætning, indtjening, omkostninger og andet, som virksomheden har haft i perioden.
 • Pengestrømsopgørelsen: Pengestrømsopgørelsen omfatter en oversigt over virksomhedens ind- og udstrømning af kapital.
  • Finansieringsaktivitet er kapital, der modtaget eller betalt fra lån af eller udstedelse af penge.
  • Driftsaktivitet er kapital skabt af den daglige drift.
  • Investeringsaktivitet er indtægt fra salget af forretninger, udstyr eller langsigtede aktiver og kapital brugt til investering i aktiver
 • Ledelsesberetning: Oftest så vil årsrapporten også indeholde en kommentar fra ledelsen, der redegør for de finansielle opgørelser. Den er overordnet, men. har det formål at give en investor et klarere overblik over, hvad virksomheden laver. Her er det nærliggende at kigge på, hvor præcis beretningen er, og om den overhovedet passer sammen med nøgletallene. Den vil oftest fokusere på de postive ting, så det er vigtigt at afklare, om det er et billede af den reelle situation i virksomheden.

Argumenter mod fundamental analyse

Når vi taler om fundamental analyse, så kan vi ikke undgå at nævne teknisk analyse. Det er den anden primære form for analyse af aktier, der benyttes. Den store kritik fra fortalere af teknisk analyse er, at de mener, at alle nyheder og faktorer om en virksomhed allerede er indregnet i kursen. De baserer deres handel på blandt andet trends og formationer i kursbevægelserne. En teknisk analytiker vil derfor mene, at markedet ser bort fra alle disse faktorer.

En anden kritik kommer fra fortalerne for den effektive markedshypotese. Den er dog ligeledes uenig med principperne for teknisk analyse. Principperne fra den effektive markedshypotese er, at markedet altid er prissat korrekt, og derved gør det umuligt at slå markedet.

Bøger om fundamental analyse

Jeg er selv i gang med at læse The Intelligent Investor af Benjamin Graham. Indtil videre kan den klart anbefales.

I artiklen har jeg gennemgået de overordnede aspekter af den fundamentale analyse, men det er selvfølgelig ikke så simpelt. Vil du gerne blive endnu klogere på emnet, så kan jeg anbefale “The Intelligent Investor” af Benjamin Graham (link).

Han anses af mange for at være grundlæggeren af value investering, der er meget nært beslægtet til fundamental analyse. Du skal dog være forberedt på, at det kan være meget tungt at komme i gang med, da det godt kan være lidt langhåret. Er du generelt interesseret i bøger, så har jeg også en liste med bøger om investering her.

Skulle du have spørgsmål til artiklen, så skal du være velkommen til at skrive en kommentar herunder.

Ofte stillede spørgsmål

Hvordan laver man en fundamental analyse?

En fundamental analyse handler om at værdisætte et selskabs indre værdi med udgangspunkt i en række kvantitative- og kvalitative faktorer.

Dette indlæg er udarbejdet med støtte fra denne side om internet.

Foto af Frederik Askov Storm
Om Frederik Askov Storm
Ung forfatter, bygningskonstruktør og iværksætter med stor interesse for investering. Jeg har drevet Ung med penge siden 2018, hvor jeg har delt ud af mine erfaringer på min rejse mod økonomisk uafhængighed.

Du kan læse mere om mig her.
Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *