Aldersopsparing – Alt du bør vide

Når du en gang takker af fra arbejdsmarkedet, så er det godt at være forberedt, så ens økonomiske situation ikke ændrer sig betragteligt. En aldersopsparing er en af de pensionstyper, som du som dansker har mulighed for at spare op med.

I denne artikel gennemgår jeg, hvad en aldersopsparing er, fordele og ulemper samt hvorvidt du bør sætte penge ind på en aldersopsparing.

Hvad er en aldersopsparing?

En aldersopsparing er en type af pensionsopsparing, hvor du ikke opnår fradrag ved indbetaling. Du får ikke fradrag for indbetalingen, hvilket gør, at du ikke betaler skat, når pensionen udbetales. I 2022 er den begrænset til en indbetaling på 5.500 kroner om året. I dette beløb tæller også indbetalinger til aldersforsikring og supplerende engangssum.

Hvis der er mindre en fem indkomstår tilbage til din folkepensionsalder, så stiger indbetalingsgrænsen til 54.200 kroner om året (2022). Det er også gældende, hvis du har nået din pensionsalder. Den høje sats gælder dog ikke, hvis du inden for 10 indkomstår før din pensionsalder er startet udbetaling fra din livrente, ratepension eller rateforsikring. Det gælder dog kun, hvis det er sket efter d. 1. april 2018. Din ret til at indbetale det høje beløb bortfalder, hvis du påbegynder udbetaling af din ratepension, rateforsikring eller livrente.

Aldersopsparingen er begrænset til 5.500 kr. om året, der stiger til 54.200 kroner, når du har mindre en fem indkomstår til din pensionsalder.

Aldersopsparingen kan oprettes af alle, der ikke har nået sin folkepensionsalder plus 20 år. Er din folkepensionsalder 65 år, så vil du kunne oprette en aldersopsparing indtil du fylder 85 år.

 • Gratis investeringsplan
 • Frie midler, pension og virksomhed
 • Automatisk investering

Der er stor fleksibilitet omkring udbetaling af din pensionsopsparing. Du kan vælge for at få den udbetalt på én gang, af flere omgange eller løbende rateudbetalinger. Det gør, at du har stor mulighed for at tilpasse din pensionsudbetaling, så den passer ind i din økonomi. Du kan tidligst starte udbetalingen, når du har nået din pensionsalder.

Aldersopsparing og skat

Konceptet med aldersopsparingen er ret simpelt. Du får intet fradrag, når du indbetaler, men du betaler ikke skat, når den bliver udbetalt.

Dine midler, som du har investeret, bliver dog beskattet med en pensionsskat på 15,3 procent. Den er beskattet efter lagerbeskatningsprincippet, hvilket betyder, at du hvert år betaler skat af din værdistigning.

Normal beskatning af værdipapirer som aktier er 27 procent op til 56.600 kroner, hvorefter skatteprocenten stiger til 42 procent. Det er dog beskattet efter realisationsprincippet, hvor du først betaler skat, når du sælger et værdipapir.

Lad os tage et eksempel.

I år 1 har du 1.000 kroner. I år 2 er det steget til 1.500 kroner. Du betaler 15,3 procent i skat af en værdistigning på 500 kroner.

Du betaler denne skat uanset, om du har solgt værdipapirer, eller du stadig ejer dem.

Normalvis er lagerbeskatning ikke attraktivt, da du ikke har mulighed for at udskyde skattebetalingen. Grundet den lave skattesats er aldersopsparingen dog attraktiv ift. investering i frie midler. Derfor er det stadig fordelagtigt, fordi fordelene ved den lave skattesats er større end ulemperne ved realisationsbeskatning.

Hvis du selv administrerer din aldersopsparing, så skal du være særligt opmærksom på, at du ikke får indbetalt for meget. Indbetaler du for meget, så skal du betale en afgift på 20 procent til staten af det, som du har indbetalt for meget. I det tilfælde kan du dog vælge at overføre det, som du har indbetalt for meget, til en ratepension eller livsvarig pension, hvor du så slipper med en afgift på 4 procent.

Folkepension og aldersopsparing

En af de store fordele ved aldersopsparingen er, at den ikke har indflydelse på din folkepension. Du bliver altså ikke modregnet i sociale ydelser, når din aldersopsparing bliver udbetalt.

Aldersopsparing modregnes ikke i sociale ydelser, når den udbetales.

Ordningen er derfor særligt interessant, hvis du har en forventning, om du vil blive modregnet i ældrecheck, pensionstillæg, når du når pensionsalderen.

Du skal dog være opmærksom på, at værdien af din aldersopsparing kan betyde, at du bliver modregnet i din efterløn.

Fordele og ulemper

For at opsummere aldersopsparingen, så har jeg samlet en liste herunder med fordele og ulemper.

Fordele

 • Lav beskatning på 15,3 procent af afkast
 • Skattefri udbetaling
 • Modregnes ikke i sociale ydelser
 • Fleksibel udbetaling – engangsbeløb eller rater
 • Du kan fortsætte med indbetaling, selvom du har påbegyndt udbetaling

Ulemper

 • Er ikke fradragsberettiget
 • Afgift ved for høje indbetalinger
 • Værdi kan modregnes i efterløn
 • Kan ikke omlægges til ratepension eller livrente
 • Begrænset til 5.400 kroner om året

Overordnet set så er min betragtning, at der er flere og større fordele ved en aldersopsparing, end der er ulemper. Den store ulempe er, at den ikke er fradragsberettiget ved indbetaling, som mange andre ordninger er. Det kompenseres dog ved, at der er skattefri udbetaling ved pensionsalderen, og at den ikke modregnes i sociale ydelser.

 • Gratis investeringsplan
 • Frie midler, pension og virksomhed
 • Automatisk investering

Bør du sætte penge ind på en aldersopsparing?

Hvilken pensionsordning, der er fordelagtig for dig, afhænger af, hvordan din økonomiske situation ser ud – både nu og i fremtiden. Dertil skal mine betragtninger tages med et gran salt, da jeg ikke er pensionsrådgiver. Mit bedste bud vil være, at du hiver fat i en uvildig pensionsrådgiver, hvis du virkelig bekymrer dig for din pension.

Jeg vil dog alligevel forsøge at komme med nogle generelle betragtninger.

Som udgangspunkt er aldersopsparing mest attraktivt for personer, der har indkomster, der ligger under topskattegrænsen. Samtidig er den også mest fordelagtig for personer, der forventer at modtage pensionstillæg, da aldersopsparingen ikke modregnes her.

Hvis du forventer at have en formue ved pensionsalderen, der gør, at du ikke vil modtage pensionstillæg, så er ratepension formentlig en bedre løsning for dig.

Du har dog mulighed for at kombinere de to ordninger, som du lyster. Det er formentlig den løsning, der vil være mest fordelagtig for de personer, der ligger i spændet omkring topskattegrænsen, og som er usikker på, om de i fremtiden vil blive modregnet i pensionstillæg.

Hvor kan du oprette en aldersopsparing?

Der er rigtig mange udbydere af aldersopsparing, og det kan godt være svært at danne sig et overordnet overblik over mulighederne. Oftest så vil du have adgang til en aldersopsparing hos din normale pensionsudbyder gennem din arbejdsgiver. Du har dog mulighed for at flytte en aldersopsparing eller oprette en, hvis du ikke allerede har en.

Herunder jeg har samlet en liste med forskellige udbydere, der tilbyder mulighed for aldersopsparing.

 • AP Pension
 • Danica Pension
 • Nordnet
 • NORD.investments
 • PensionDanmark
 • PFA Pension
 • TopDanmark
 • Velliv

Der er formentlig en del pensionsselskaber på listen, som du allerede kendte. PFA Pension er den største pensionsudbyder på markedet, der sidder med omkring 20 procent af markedet (kilde). Herefter følger pensionsselskaber Velliv, Danica Pension, AP Pension og Pension Danmark. Tilsammen udgår de omkring 60 procent af pensionsmarkedet.

 • Gratis investeringsplan
 • Frie midler, pension og virksomhed
 • Automatisk investering

På listen finder du også to mindre kendte kandidater – Nordnet og NORD.investments. Det er to alternativer, som jeg er værd at nævne. Det er udbydere, der tilbyder pensionsopsparing som et biprodukt til deres primære ydelse. De har ikke en traditionel pensionspakke med forsikringer og pension i et kombineret produkt – de tilbyder et rent investeringsprodukt ved siden af deres normale produkter inden for investering.

Det gør også, at de kan tilbyde pensionsprodukter til en væsentlig lavere omkostning end tradtionelle selskaber. Omkostninger betyder rigtig meget, når du har en lang tidshorisont, og derfor er det også et parameter, som du bør være opmærksom på, når du vælger pensionsudbyder.

Ofte stillede spørgsmål

Hvor meget må der indbetales til aktiesparekontoen i 2022?

Der kan maksimalt indbetales 5.500 kr. om året på aldersopsparingen (2022). Har du mindre en fem år til din folkepensionsalder kan der indbetales 54.200 kr. (2022).

Hvor meget må man sætte ind på aldersopsparing i 2022?

I 2022 kan der indbetales op til 5.500 kr. om året på en aldersopsparing. Grænsen stiger til 54.200 kr., hvis du har mindre en fem år til folkepensionsalderen.
Foto af Frederik Askov Storm
Om Frederik Askov Storm
Ung forfatter, bygningskonstruktør og iværksætter med stor interesse for investering. Jeg har drevet Ung med penge siden 2018, hvor jeg har delt ud af mine erfaringer på min rejse mod økonomisk uafhængighed.

Du kan læse mere om mig her.
2 kommentarer til “Aldersopsparing – Alt du bør vide
 • Hej Frederik
  Tak for informativ artikel.
  Et spørgsmål:
  Når jeg nu sætter Max beløbet ind på en aldersopsparing her inden nytår (kr. 5.400) og køber aktier for dem, og de så i løbet af det kommende år vokser med F.eks. 5 %. Får det så nogen betydning for, hvad der kan sættes ind året efter, eller er beløbsgrænserne uafhængig af værdien af aldersopsparingen ( a la Aktiesparekontoen)?

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *