Beskatning af aktier

I et land som Danmark er samfundet bygget op omkring, at vi allesammen betaler skat. Derfor er der selvfølgelig også skat på aktier, hvilket er vigtigt at tage i mente, når man investerer. Der er vigtigt at skatteoptimere så meget som muligt, så du får så stort et afkast af din investering.

I Danmark findes der 2 forskellige slags skat af aktier. Lagerbeskatning og realisationsbeskatning. Der er meget forskel på disse 2 måneder, og derfor er det vigtigt, at du kigger efter dette, når du køber dine aktier, investeringsforeninger, obligationer eller lignende. Herunder vil jeg beskrive de forskellige beskatningsmetoder.

Hvad er aktieindkomst?

Aktieindkomst forstås som en indkomst, der er opnået ved et afkast af aktier enten ved gevinst af salget af værdipapiret eller ved udbetaling af udbytte fra værdipapiret. Aktieindkomst kan både være positiv og negativ, da det jo selvfølgelig er muligt både at tabe og miste penge, når vi taler om aktier. Aktieindkomsten omfatter både danske og udenlandske selskaber.

For at vide om dit værdipapir bliver beskattet efter reglerne om aktieindkomst, så skal du vide hvilken type værdipapir det er. Har du investeringsbeviser, så afhænger det af, hvordan disse er opbygget. Er de baseret på værdipapirer i aktier, så er der tale om aktieindkomst. Er de derimod baseret på værdipapirer i obligationer, så er der tale om kapitalindkomst, hvilket ikke er omfattet af disse regler. Disse regler gælder desuden udelukkende kapital handlet som frie midler.

Indberetning af aktieindkomst

Beskatningsgrundlaget opgøres efter forskellen på tabet i aktieindkomsten og gevinsten i aktieindkomsten. Altså tabet fra aktier, gevinsten fra aktier og eventuelt udbytte fra aktier. Her gælder altså forskellen mellem anskaffelsessummen og afståelsesummen. Hvordan satserne ser ud, kan du se længere nede.

For at kunne få fradrag for eventuelle tab, så skal SKAT være klar over det. Dog blev det i 2010 krav, at danske banker og mæglere skal indberette alle aktiehandler til SKAT, så dette burde ikke være noget problem. Du skal altså ikke selv lave en indberetning af aktier til SKAT, såfremt det er hos en dansk bank/mægler. Dog er det stadig dit ansvar, at din bank/mægler gør dette korrekt. Jeg benytter mig selv af Nordnet, som selv indberetter til SKAT. Er du interesseret i en anmeldelse af Nordnet (kommer) kan du læse den her.

 • Lav kurtage
 • Invester i aktier, fonde og ETF'er
 • Jeg anbefaler

Hvad er lagerbeskatning?

Lagerbeskatning betyder, at du hvert år betaler skat af et urealiseret afkast. Det betyder altså, at hvis dine aktier stiger med 20 %, så skal du betale skat af de 20 % uanset, om du har solgt eller ej. Hvis dine aktier til gengæld falder 20 %, så får du et fradrag for de 20 %, selvom du ikke har solgt dem. Dog har du muligheden for at gemme dit fradrag på ubestemt tid, som du kan bruge til at modregne i eventuelt andre gevinster (udelukkende aktieindkomst).

Ulempen ved lagerbeskatning er, at du ikke har mulighed for at udskyde skatten. For de fleste vil dette være en ulempe, men i nogen situationer kan det være en fordel. Om det er en fordel for dig, skal jeg ikke gøre mig klog på, men er der sikkert andre, der kan hjælpe dig med.

Rigtig mange benytter sig derfor af at sælge ud af sin investering, når der skal betales, så de får penge til at betale den kommende skat. Det er selvfølgelig ikke helt optimalt, hvis vi kigger mod økonomisk uafhængighed, da vi jo helst skulle beholde så meget af vores portefølje som muligt.

Lagerbeskatning gælder typisk for alle EFT og indeksforeninger, der ikke er udbyttebetalende. Har du lagerbeskattede værdipapirer vil du altså hvert år skulle betale skat af forskellen på kursen først på året til slutningen af året.

Aktiesparekonto er ligeledes lagerskattet. Beskatningen er kun på 17 %. Du kan læse min artikel om aktiesparekontoen her.

Hvad er realisationsbeskatning?

Realisationsbeskatning betyder, at du først betaler skat af din gevinst, når du sælger dine aktier. Hvis din aktier stiger med 20 %, så skal du altså ikke betale noget, før du vælger at komme af med aktien. Sælger du den først efter f.eks. 10 år, så vil du skulle betale for den stigning, der er sket i den periode.

Fordelen ved realisationsbeskatning er, at du kan udnytte den udskudte skat. Kigger man 10 år frem, så kan det hurtigt blive til et større beløb, der skulle være lagt hos skat. Igen handler det om, hvordan ens finansielle situation ser ud, men som udgangspunkt vil udskudt skat og realisationsbeskatning altid være en fordel.

Hvis du vil se, hvordan du bedst kan skatteoptimere ift. realisationsbeskatning, så har aktie-skat.dk en fin artikel om emnet her.

Realisationsbeskatning gælder typisk for alle enkelte aktier og danske udbyttebetalende indeksforeninger. Desuden falder udbytte også ind under realisationsbeskatning, men da det ikke er noget, vi selv kan styre, så er det ikke nævnt ret meget i artiklen.

Hvad er skattesatserne for aktier i 2021?

I 2021 ser skatten for positiv aktieindkomst i 2020 således ud.

 • 27 % for de første 56.600 kr. (55.300 kr. i 2019)
 • 42 % af resten

Er du gift, så vil skatten for positiv aktieindkomst i 2021 se således ud.

 • 27 % af de første 113.200 kr. (110.600 kr. i 2019)
 • 42 % af resten

Der er altså en progression grænse efter de første 56.600 kr, hvorimod man, hvis er gift, har en dobbeltprogressionsgrænse på 113.200 kr. Dette gælder kun, hvis ens ægtefælle ikke har aktieindkomst.

Beskatning af ETF’er

Hvis du overvejer at investere i en ETF, så skal du være opmærksom på, at de er beskattet anderledes end almindelige investeringsforeninger.

En ETF er beskattet som lagerbeskatning, hvilket betyder, at du hvert år betaler skat (eller får fradrag) for din værdistigning/fald. Dette skal du være opmærksom på, inden du investerer. Ligeledes beskattes disse også som kapitalindkomst, hvilket udløser en højere skat.

Det er dog vedtaget en ændring i beskatningen af ETF’er fra 2020. Det betyder, at nogle udenlandske fonde kan blive beskattet som aktieindkomst, som vi kender det fra de danske investeringsforeninger.

Dog vil de stadig være lagerbeskattet (som de danske investeringsforeninger, der er akkumulerende). Dog slipper man med en lavere skattesats, da de nu vil være beskattet som aktieindkomst og ikke kapitalindkomst.

Nogle af disse aktiebaserede ETF’er kan handles gennem Nordnets månedopsparing eller Saxo Banks aktiesparekonto.

 • Lav kurtage
 • Invester i aktier, fonde og ETF'er
 • Jeg anbefaler

Kravene for, at en udenlandske investeringsforening kan blive godkendt til beskatning som aktieindkomst er som følger:

 • At fonden består af minimum 50 % i aktier (i gennemsnit over et år)
 • At fonden senest 1. november 2020 har kontaktet Skattestyrelsen med henblik på at blive godkendt

Godkendte foreninger vil ligeledes kunne handles gennem aktiesparekontoen efter godkendelsen. Du kan finde listen fra SKAT her.

Tiltaget er et skridt i den rigtige retning, men det er dog ikke helt på samme vilkår som de danske investeringsforeninger.

Leder du efter en artikel om skat af crowdlending, så vil denne komme snarest.

69 kommentarer til “Beskatning af aktier
 • Hej Frederik. Kan du fortælle mig hvordan unoterede aktier beskattes ? Er det efter lagerskat eller aktieskat?
  Vh.

  • Hej Sebastian,

   Så vidt jeg er klar over, så er det de samme generelle pricipper. Unoterede aktier vil derfor blive beskattet efter realisationsprincippet – altså når du sælger.

   De store forskelle er dog, at du med tab på unoterede aktier kan få fradrag i din personlige indkomst. Med noterede aktier bliver tabet fradraget i indeværende års aktieindkomst eller udskudt til næste års aktieindkomst. Med unoterede aktier vil den blive fratrukket i din aktieindkomst i året, og efterfølgende i din personlige skat. Fradraget udskydes derfor ikke til næste år, men afregnes i indeværende år.

   Bedste hilsner
   Frederik

 • Hej Frederik,

  Mange tak for et godt indlæg. Jeg har et rookie spørgsmål vedrørende selve betalingen af gevinst fra investeringsfonde/ETF’er til SKAT, som jeg håber du kan hjælpe mig med.

  Lad os antage, at jeg opretter en månedsopsparing hos Nordnet i dag og indbetaler 2000 hver måned resten af året.
  Det vil sige ved udgangen af året har jeg total investeret for 18.000 kr.
  Lad os dernæst antage, at min portefølje samlet set er steget 10% ved årets afslutning, så den nu er 19.800 kr. værd.

  Hvordan foregår selve beskatning af gevinsten sig? Jeg tænker en af de tre nedenstående:
  – Får jeg en restskat, når årsopgørelsen er klar til marts?
  – Sørger Nordnet for at betale gevinsten direkte til skat ved årsafslutningen, såfremt der er penge på min konto, så jeg dermed undgår restskat?
  – Eller får jeg et mindre fradrag i det efterfølgende skatter?

  På forhånd tak for hjælpen.

  Vh
  Benjamin

  • Hej Benjamin,

   Nordnet indberetter automatisk den korrekte skat. Når du sælger en aktie (eller investeringsforening) på Nordnet, så vil de ikke trække skat fra automatisk. Modtager du udbytte, så vil der være fratrukket 27 %, hvor du får resten ind på dit depot. Når årsopgørelsen kommer, så vil du skulle svare af din fortjeneste på de aktier, du har solgt, samt det udbytte du har modtaget over progressionsgrænsen (42 % – 27 % = 15 %). Her kan du efterfølgende vælge at indbetale skatten eller udskyde den til næste år, og derved betale den løbende i år.

   Sig til, hvis du har flere spørgsmål.

   Bedste hilsner
   Frederik

   • Hej Frederik,

    Jeg fik postet mit svar som en ny kommentar. Har du haft en mulighed for at se på det?

    Vh

   • Hej Frederik,

    Jeg har også lige et spørgsmål til dette, som jeg håber du har lyst til at svare på 🙂

    Hvordan er beskatningen ved indeksfondene hos Nordnet? (Jeg tænker det er lagerbeskatning)
    Hvis de stiger X% hen over første år, skal jeg så selv sørge for at indbetale det til skat, eller trækker SKAT det selv over min årsopgørelse som kommer i foråret? – altså modregner det som jeg evt. skal have tilbage ?

    Kan man skrive det i sin forskudsopgørelse på nogen måde? eller er man nødt til at vente til årsopgørelsen kommer ud ?

    Håber du har tid og lyst til at besvare mine spørgsmål. 🙂

    • Hej Kasper

     Jeg har ikke undersøgt Nordnets indeksfonde, men de burde blive indberettet automatisk til årsopgørelsen.

     Du kan godt indberette til din forskudsopgørelse, men det kan være meget svært at vurdere, hvordan markedet kommer til at udvikle sig. Derfor er en mellemting formentlig en god løsning.

     Bedste hilsner
     Frederik

 • Hej Frederik,

  Tak for svaret. Jeg er nok nødt til at have skåret det en smule mere ud i pap ift. processen “Her kan du efterfølgende vælge at indbetale skatten eller udskyde den til næste år, og derved betale den løbende i år.”

  Hvornår ser jeg hvad jeg skal betale i skat af min realiserede gevinst? Ser jeg det når årsopgørelsen er klar til marts 2021?
  Såfremt jeg vælger at “udskyde betalingen” vil det så svare til at jeg får et mindre fradrag i det efterfølgende år eller skal jeg rent faktisk betale/overføre det beløb løbende?

  På forhånd tak igen for at du tager tid til rookie spørgsmål som dette 🙂

  Mvh
  Benjamin

  • Hej Benjamin,

   Den overskydende skat vil du først kunne finde på din årsopgørelse sidst på året.

   Vælger du at udskyde skatten (som med alt andet skat på din årsopgørelse), så vil den blive indregnet i den skatteprocent i indeværende år. Du kan dog vælge at indbetale det skylde beløb.

   Sig til, hvis du har flere spørgsmål.

   Bedste hilsner
   Frederik

 • Hej

  Jeg er rimelig ny indenfor alt det med aktier, og vil derfor høre hvilke type aktier der er lagerbeskattet udover ETF

  Tak på forhånd

  • Hej Joachim,

   Ja, Nordnet indberetter automatisk din skat. Dog er det stadig dit ansvar at sikre, at indberetningen er korrekt.

   Bedste hilsner
   Frederik

 • Hej Frederik,

  Tak for en super fin og informerende blog!
  Har du nogen holdning til hvad skattereglerne er, såfremt man er bosat og skattepligtig i et andet land end Danmark (uden for EU). Gælder de danske regler om lagerbeskatning osv. forsat, eller bliver disse regler helt elimineret og derfor udelukkende baseret på det land jeg nu engang er bosat i? Jeg har forsat konto hos Nordnet.
  Jeg forstår, hvis dette er udover din ekspertise, men jeg giver det et forsøg 😉

  pft.

  • Hej Phillip,

   Det er desværre ikke et emne, jeg har beskæftiget mig ret meget med. Jeg ved dog, at det kan være ret besværligt at komme udenom skattebetaling i Danmark. Jeg har noteret dit spørgsmål, så jeg i fremtiden kan få lavet en artikel om emnet. Det er dog desværre et godt stykke nede på to-do listen.

   Bedste hilsner
   Frederik

 • Hejsa
  Dejligt komprimeret indlæg, jeg sidder dog lige med et par spørgsmål jeg håber du kan svare på!
  1.
  Er en udbyttebetalende investeringsforening så det samme som en distribuerende ETF, og vice verda? altså kan man definere fonde i henholdsvis akkumulerende og distribuerende afhængigt af om de betaler udbytte?
  2.
  Når disse fonde så betaler udbytte, er det vel ofte kun en lille procent pr. kvartal, hvorved resten af gevinsten alligevel akkumuleres løbende i fonden, eller er jeg helt forkert på den?

  På forhånd tak,
  Philip

  • Hej Philip,

   Det lader til, at du har forstået det korrekt. Vær dog opmærksom på, at selvom en ETF er udbyttebetalende, så vil den (såfremt den ikke er på SKATs liste) stadig være beskattet som kapitalindkomst. Ydermere vil den altid være lagerbeskattet.

   Jeg mindes, at de danske udbyttebetalende investeringsforeninger betaler hele udbyttet ud, som foreningen modtager. Hvordan det fungerer med ETF’erne er jeg i tvivl om, men det vil være op til deres strategi.

   Bedste hilsner
   Frederik

 • Hej Frederik

  Hvis vi ser bort fra fordele ved at udskyde, så rent matematisk, bliver skatten jo den samme, uanset om du er realisationsbeskattet eller lagerbeskattet. Forskellen er om du vil dele skatten over flere år i små bidder eller betale det hele på én gang til sidst, så vidt jeg kan regne mig frem til.

  Jeg sidder og overvejer om det er værd at have amerikanske udbytteaktier på aktiesparekontoen eller for sig selv, men så vidt jeg kan se er der skattemæssigt kun den fordel at skatten er lavere på ask. Lige pt. har jeg ingen skattefordele ved at flytte noget frem og tilbage, så jeg tænker det er smartest at fylde ask op til grænsen på 100.000kr, og så derefter købe ind på den normale.

  Er du enig?

  • Hej Leo,

   Skatten bliver ikke helt den samme, da du med realisationsbeskatning kan opnå et afkast af den udskudte skat. Derfor er realisationsbeskatning altid at foretrække. Forskellen er dog ikke helt så stor igen, da du med lagerbeskatning kan udnytte den lave skattesats på aktieindkomst hvert år.

   Aktiesparekontoen er generelt fordelagtig uagtet hvilke papirer, som du investerer i. Fordelen ved at have danske aktier er, at du kan indbetale hele udbytteskatten igen, hvor du må nøjes med 2 % på amerikanske aktier pga. reglerne om udenlandsk udbytteskat.

   Bedste hilsner
   Frederik

 • Hej Frederik,
  1)Hvis jeg investere i S&P 500, skal jeg så lagerbeskattes?
  2)Vedr. lagerskat. Den skat der bliver opgjort sidst på året ud fra overskuddet af aktier, vil den blive modregnet de penge der står i aktierne eller vil det blive trukket ifm årsopgørelsen? Synes bare det er træls at skulle betale skat af penge gennem mange år, som jeg ikke har hevet ud. Og når de så bliver hevet ud, så er alt skat vel betalt?

  • Hej Rikke,

   Om du skal lagerbeskattes afhænger af, om der er en dansk investeringsforening (udbyttebetalende), der investerer i det pågældende indeks. Er der ikke, så vil du blive lagerbeskattet.

   Lagerbeskatningen er gøres op på baggrund af alle dine gevinster/tab, og du bliver derfor ikke beskattet, hvis dine aktier overordnet set er faldet.

   Bedste hilsner
   Frederik

 • Hej Frederik
  Skal man betale skat af sine aktier lige så snart man sælger dem, eller er det først når man udbetaler til sin bank konto?

  Lads os sige jeg swing trader, køber lavt, sælger højt. Derfor vil jeg gerne undgå at betale skat af min fortjeneste inden jeg trækker det hele ud på min bank konto.

  Ville det så være en fordel at investere på platforme som ikke automatisk indberetter til skat, så man kan geninvestere pengene inden man betaler skat?

  • Hej,

   Du bliver kun tilbageholdt skat, når du modtager udbytte. Når du køber og sælger, så kommer opgørelsen først på din årsopgørelse, når året er omme. Du har derfor ingen fordel af manglende indberetning, da det alligevel først skal betales, når året er omme.

   Bedste hilsner
   Frederik

 • Hej Frederik.

  Jeg ejer nogle beviser i en forening, der beskattes efter lagerprincippet. Hidtil har jeg på min forskudsopgørelse registreret en forventet kursstigning som kapitalindkomst. Dermed spreder jeg “regningen” for kursstigningen ud over hele året i form af et lavere fradrag. Når året så er omme, gøres regnestykket op, og jeg skal betale mere i skat eller have penge tilbage. Er denne måde at gøre det på fornuftig? Skattebetalingen må vel i sidste ende blive den samme, uanset om man betaler løbende, eller når året er omme?
  Jeg har råd til at få mindre udbetalt i løn hver måned (grundet det lavere fradrag), og jeg har ingen gæld, som pengene ellers kunne afdrage på.

  Vh. M

  • Hej M,

   Det er ofte problematik at vurdere, hvor meget kursstigningen vil være, så derfor vil din opgørelse stort set aldrig være korrekt. Den store fordel ved at kunne kende sin skat på forhånd er, at man slipper for at sætte pengene til side, samt at du slipper for de renter, der løber på inden opgørelsen. En mulighed kunne være, at du selv opgør cirka skatten, når året er omme, og så indbetaler med det samme. Det kræver dog, at du har penge til rådighed til indbetalingen. Alternativt kan du sætte en fast gevinst på, så du minimerer den forskel, der bliver.

   Sig til, hvis det giver anledning til flere spørgsmål.

   Bedste hilsner
   Frederik

 • Hej Frederik

  Dumt spg. måske, men jeg må se om jeg kan formidle det så klart så muligt.

  Lad os sige, at jeg har indbetalt 30000 kr. på nordnet.
  Disse 30000 kr. er spredt ud på et par forskellige aktier.
  Det “utænkelige” sker, at man opnår 100 % afkast pga. whatever, og man derfor står med 60000 kr. samlet set.

  Her kommer mit spg. så.. Jeg er jo sådan set 30000 kr. “inde”, så hvordan er beskatningen hvis jeg gerne vil have 30000 kr. ud igen og lade “overskuddet” stå, så at sige.
  Hvis man ikke kan det, så kan jeg ikke helt se fidusen.

  Jeg håber du forstår hvad jeg mener.

  • Hej Jannick,

   Lad mig komme med et eksempel. Du køber 30 stk. aktier til en pris på 1.000 kr pr. stk, som samlet giver 30k. Efterfølgende stiger kursen til 2.000 kr. pr. stk., som giver en samlet værdi på 60k.

   Hvis du gerne vil have 30k ud i dette scenarie, så skal du sælge 15 aktier (2000 kr x 15 stk.). Her bliver du beskattet af din gevinst på samlet 15k, da de første 15k var din købspris.

   Giver det mening?

   Bedste hilsner
   Frederik

 • Hej

  “Nulstiller” skat prisen på ETF´er hvert år 31/12. Altså hvis jeg har år 1 har købt ETF´er til 10.000 og kursen stiger så de 31/12 har en værdi på 12.500 beskattes jeg af de. 2.500 med 27%. År to vokser værdien så til 15.000, men eftersom værdien 31/12 år 1 var 12.500 beskattes jeg igen af 2.500 med 27%. Korrekt ?

  Hvis jeg nu endvidere har haft andre aktier år 1 som har givet mig en samlet gevindst på 55.300 bliver ETF gevindsten på 2.500 kr beskattet med 42% år 1. ETF´ens værdi er jo fortsat kun 12.500, Hvad sker der så år 2 hvis jeg ikke er ligeså heldig år 2 så beskattes jeg igen med 27% af de 2.500 men ender jo så med at have betalt 35,5 % af den samlede gevindst på 5.000 kr.

  Når jeg prøver at beskrive det som ovenfor tænker jeg at det bliver lidt uoverskueligt at afgøre hvad man har tjent på de enkelte investeringer ????

  • Hej Esben,

   Dit første eksempel er korrekt. SKAT “nulstiller” hvert år, så du kun betaler skat/får fradrag for gevinsten/tabet, der har været siden sidste år.

   Du skal være opmærksom på, om den ETF er som du investerer i, er beskattet som aktieindkomst. De er typisk beskattet som kapitalindkomst (og indgår derfor ikke i progressionsgrænsen). De skal være på SKATs positivliste for at være beskattet som aktieindkomst.

   I år 2 (i dit andet eksempel) vil du have betalt 42 % af den første stigning på 2.500 kr. (hvis beskattet som aktieindkomst) og i år 2 vil du betale 27 % af din anden stigning på 2.500 kr.

   Giver det mening?

   Bedste hilsner
   Frederik

 • Har et spørgsmål.

  Eksempel:

  Jeg har investeret 100.000 DKK i Aktie ABC som har en årlig udbytteprocent på 5%.
  Det er et årligt udbytte på 3.650 DKK efter SKAT (27%).

  Aktie ABC er nu faldet med 10%, og jeg vælger at sælge min position og har nu et tab på 10.000 DKK.

  Nordnet indberetter til SKAT at jeg har haft et tab på 10.000 DKK.

  Mit spørgsmål er nu – bliver mit udbytte på 3.650 DKK nu beregnet som en gevinst og som nu bliver fratrukket de 10.000 DKK jeg havde i tab, og er derfor kun berettiget til at få fradrag for 6.350 DKK, eller?

  På forhånd tak, og tak for en god blog.

  Mvh.
  Jesper

   • Tak for dit svar.

    Jeg går ud fra at det er udbyttet “pre-skat” som vil blive modregnet tabet på 10.000 DKK – Altså 5.000 or ikke 3.650?

    Et andet spørgsmål.
    Hvis man evt. havde et tab på 50.000 DKK i 2020, så ville man få et fradrag. Vil det kun påvirke ens aktieindkomst (gevinst/tab) eller også ens normale indkomst (løn, etc.) ?

    Og i hvor lang tid ud i fremtiden vil dette fradrag forblive – altså, skal man nå at benytte fradraget inden en bestemt tidsfrist?

    På forhånd tak.

 • Hej Frederik,
  Lad os sige at jeg har solgt for 100.000 kr. Danske Invest Global StockPicking KL DKk d (aktiv, udbyttebetalende).
  Hvordan beskattes jeg?

 • Hej Frederik,
  Jeg forstår ikke helt begrebet kapitalindkomst. Hvordan skal det forstås i det du selv skriver herunder?

  ”En ETF er beskattet som lagerbeskatning, hvilket betyder, at du hvert år betaler skat (eller får fradrag) for din værdistigning/fald. Dette skal du være opmærksom på, inden du investerer. Ligeledes beskattes disse også som kapitalindkomst, hvilket udløser en højere skat.”

  Når jeg investere i en ETF skal jeg betale den årlige procentdel til skat på de 27% som kaldes ”lagerbeskatning”, og samtidig kan jeg også komme til at betale yderligere mere eller hvad, med det her kapitalindkomst?

  • Hej Johnson

   Der er to typer af ETF’er. De er dog alle lagerbeskattet. Nogle er registreret i SKATs system som aktiebaserede ETF’er, hvorfor de beskattes som aktieindkomst. De resterende er beskattet som kapitalindkomst. Din skattesats vil derfor enten være som aktieindkomst (27 % / 42 %) ved aktiebaserede ETF’er eller som kapitalindkomst ved resterende ETF’er.

   Giver det mening?

   Bedste hilsner
   Frederik

 • Hej Frederik

  Et kort spørgsmål til de aktiebeskattede ETF’er. Hvis man har justeret sin forskudsopgørelse løbende i løbet af året ift. udviklingen af ens lagerbeskattede ETF’er, så har SKAT vel allerede taget skatten på gevinsten løbende, korrekt? Antaget, at man har ramt udviklingen perfekt i forskudsopgørelsen.

  Tak,

 • Hi Frederik

  Super helpful information, thanks for this!
  Two questions…
  (1) How do I check to see if specific funds are on SKAT’s list or not?
  We have two funds held in Sweden in our SEB account but moved to Denmark in 2020.
  The two funds are called this: SEB Sverigefond and the other is called SEB Strategy Defensive Lux

  (2) What would be the tax situation for ticker symbol SPY or SPDR? They are both American S&P 500 ETFs that each have a dividend… but you mention something about it must either be on SKAT’s list or it must have a dividend paid by a Danish association?

  Best
  Jack

 • Hej Frederik

  Hvis man har købt for 100k i danske invest global Indeks Kl til kurs 110 i januar og da kurserne faldt i forsommeren købte yderligere 100k men til langt lavere kurs – hvordan bliver man så beskattet, hvis man vil nedbringe porteføljen til oprindelig 100k igen og købe yderlige aktier for provenuet. De første aktier er der kun breakeven på, mens der er god fortjeneste på de sidstkøbte?

  • Hej Arne,

   Mig bekendt så kører skat efter FIFO (First In, First Out), som betyder, at de værdipapirer du købte først, også er dem du sælger først. Jeg vil derfor forvente, at den sælger dem, som du har købt i kurs 110, først.

   Bedste hilsner
   Frederik

 • Hej

  Kan ikke finde noget om det nogle steder, men hvis jeg nu swingtrader aktier, altså køber for 40.000, sælger til 100.000 og køber for 40.000 af de 100.000 og sælger igen til 100.000, skal jeg så betale skat af begge gevinster, eller hvordan fungerer det?

  Mvh

  • Hej Anders,

   Du betaler skat af alle realiserede gevinster. Så når du sælger første gang, så bliver du beskattet. Samtidig bliver du også beskattet, når du igen køber og sælger efterfølgende.

   Håber det giver mening.

   Bedste hilsner
   Frederik

 • Hej Frederik.
  Har oprettet en børnekonto til min datter på Fundmarket.Dk . Det er 50000 i gave fra hendes farmor . Har hørt der er noget det hedder skattefri gave fra bedsteforældre til børnebørn . Er det kun i banker eller også på Fundmarket ? Skal jeg gøre noget eller sker det automatisk, de står i hendes navn/ cpr nr?
  Et andet spørgsmål er må. man på fleksjob tjene gevinst på aktier uden det modregnes i ens fleksløntilskud og er der noget ifht skat man skal være opmærksom på? Mange tak for god blok .
  Tak for god blok . Mange hilsner fra Bibi

  • Hej Bibi,

   Jeg er ikke helt inde i det, så du må tage mine svar med et gran salt. Den skattefri gave bør gælde uanset, hvor din datter vælger at placere midlerne, hvis det er bedsteforældrene, der giver dem. Jeg vil derfor tro, at det gælder.

   Jeg er desværre ikke inde i reglerne omkring fleksjob, så det kan jeg ikke svare på.

   Bedste hilsner
   Frederik

 • Hej Frederik,

  Tak for en informativ blog.
  Jeg handler på eToro, og jeg har en række spørgsmål, som jeg håber meget på, at du kan hjælpe med. Jeg håber, at du kan bære over med, at jeg er ret ny i denne aktieinvesterings verden 🙂
  Når jeg køber aktier på eToro, står der ofte “You are buying the underlying asset”. Hvordan bliver disse handler beskattet?
  Hvad med CFD’er – hvordan bliver de beskattet?

  Hvis jeg f.eks. køber en aktie som underlying asset eller CFD, kan det betale sig (skattemæssigt) at beholde aktien over nytår, eller vil det være bedst at sælge den /lukke handlen inden nytår? Har det nogen betydning?

  Vh.
  Nick

  • Hej Nick

   Det underliggende aktiv henviser til, at du ikke bare køber et papir, der følger kursen. Dine aktier beskattes derfor som almindelige aktier (aktieindkomst).

   CFD’er beskattes som kapitalindkomst efter lagerbeskatningsprincippet.

   Skattemæssigt har det en betydning, da det har indflydelse på, hvornår du bliver beskattet. Det vil derfor afhænge af din personlige indkomst.

   Bedste hilsner
   Frederik

 • Kære Frederik,
  Det er helt vildt hvor mange spørgsmål du har svaret på her i denne tråd – tak for et stort engagement og en interessant blog!
  Håber du har energi til at svare på et mere spørgsmål…

  Mit spørgsmål om lagerbeskatning:
  Jeg har en række af Nordnets egne fonde, som jeg for nyligt er blevet bevidst om er lagerbeskattet. De har givet et godt og stabilt afkast på ca. 11% siden jeg har haft dem i efteråret, så den eneste grund til jeg gerne vil af med dem nu er at jeg hellere vil have nogle fonde som ikke er lagerbeskattet. Det er et helt almindeligt aktiedepot som jeg har fondene i.

  MEN, hvis jeg sælger Nordnet fondene nu – skal jeg så betale 27% skat af dem IGEN, når jeg vel lige har betalt 27% af dem her i udgangen af 2020? Det bliver lige pludselig en meget høj skatteprocent så, også kan det måske bedre betale sig at vente med at sælge dem til senere på året, hvis altså de fortsat giver et godt afkast?

  Med andre ord, hvis jeg har en aktie som er købt i 2020 til 1000kr med et afkast på 10% / 100kr, og sælger denne aktie i januar 2021 – skal jeg så både betale 27% af de 100kr for 2020 også igen når jeg realiserer dem i 2021?

 • Hej Frederik

  Ang. Angelas første spørgsmål i indlægget 24. februar – kan du svare på om efter hat have betalt lagerskat også skal betale realisationsskat, når man sælger aktierne? Det lyder jo helt vanvittigt skattemæssigt 🙂

  Mange hilsner
  Lene

 • Hej Frederik
  Tak for svar – nu forstår jeg det 🙂
  Jeg har en opsparing (lidt større) som jeg gerne vil plante i udbyttebetalende, passivt forvaltet investeringsforening/er som beskattes efter realisationsprincippet. Jeg synes det er en jungle – hvordan finder jeg frem til sådan nogle?
  Moderat til høj risiko og tidshorisont på 5 år evt.
  Jeg er Nordnet kunde.
  Mange hilsner
  Lene

  • Hej Lene,

   Du kan eventuelt tage et kig på Sparindex Globale Aktier. Den ved jeg, at der er mange, der er glade for. Jeg ville dog være påpasselig med en tidshorisont på 5 år. Det er ikke ret lang tid på aktiemarkedet.

   Bedste hilsner
   Frederik

  • Hej Frederik

   Er der en fordel i at oprette forskellige depoter på f.eks. Nordnet for at holde lagerbeskattede investeringer (f.eks. ETF’er) og realisationsbeskattede investeringer (f.eks. Sparindex OMX C25 KL) hver for sig? Gør det det f.eks. mere overskueligt at tjekke om skatteindberetning er korrekt?

   • Hej Simon

    Rent skatteteknisk har det ingen indflydelse, om du har 1 eller 10 depoter. Jeg tænker, at det handler om, hvad du selv mener er mest overskueligt.

    Bedste hilsner
    Frederik

 • Hej Frederik

  Ved du hvordan skattesatserne er på negativ afkast.

  Hvis jeg har et negativt afkast på 150.000
  Er det så 27% af det hele eller er der 2 satser ( som ved positivt afkast) hvor der efter 56500 beskattes ned 42%

  • Hej Rune

   Umiddelbart er der ikke en procentsats på. Min forståelse er, at det blot er et simpelt plus/minus-regnestykke. Hvis du i år 1 taber 100k på aktier, mens du i år 2 tjener 250k på aktier, så skal du betale skat af 150k. Du får ikke mere “fradrag” fordi dit beløb er over progressionsgrænsen.

   Bedste hilsner
   Frederik

 • Hej Frederik

  Super inlæg her kommer et lidt spidsfindigt skatte spørgsmål.

  Lad os sige at mine ETF’er (på skats positivliste) taber en totalværdi på 200.000 kr.
  Jeg har ikke andre gevinster.
  Spg1)
  Kan jeg så trække det fra i min personlige skat?

  Spg2) er fradraget i indeværende eller efterfølgende år?

  spg3) er det 27% eller er jeg over progressionsgrænsen ( findes den negativt)

  På forhånd tak, jeg har ledt vidt og bredt efter et svar på dette

 • Er der nogen steder inde under selve aktien, ETF’en eller lign. (nu bruger jeg selv Nordnet), hvor der sort på hvidt står, om det er realitets- eller lagerbeskattet?
  Vh

 • Jeg har fået nogle medarbejder aktier, som her i dec 2020, kunne sælges. De står på en amerikanske depot, så skat får kun info om, at de nu kan sælges og jeg har betalt b skat af det de var værd i dec.2020. Mit spørgsmål er.
  1. Hvor på min forskudsopgørelse skal jeg registrer disse aktier?
  2. Der har været et “gain” siden jeg fik dem for 3 år siden, hvor skal jeg registrere det?, og skal betale skat af det nu, eller kan jeg vente til jeg sælger dem?
  Tak

  • Hej Kirsten

   Jeg må desværre indrømme, at jeg ikke er helt sikker på skattesituationen, når det handler om medarbejderaktier. Derfor må jeg være dig svar skyldig.

   Bedste hilsner
   Frederik

 • Købt en såkaldt short ETF på S&P500 der bliver håndteret som lagerbeskatning. Der er et tab i 2020, jeg studerer, har ingen indtægt andet end SU, hvordan kan det være, at jeg ikke fik udbetalt skatteværdien af tabet vedrørende skatteåret 2020? Skat svarede blot, at deres opgørelse var korrekt. Der er heller ikke angivet et fremført tab, kan det virkelig være rigtigt, at hvis du ikke kan modregne i en indkomst, så er det ikke muligt, at få skatteværdien udbetalt og ej heller fremføre tabet til kommende år? Pft. for dit svar

  • Hej Carsten

   Jeg er ikke sikker på, om en short ETF er beskattet på samme måde som almindelig. Det er korrekt, at du ikke får udbetalt skatteværdien. Til næste år vil du dog blot betale skat af differencen mellem din købspris og den nuværende pris. Du vil altså ikke blive beskattet af stigningen op til din købspris.

   Giver det mening?

   Bedste hilsner
   Frederik

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *