Skat af aktier

I et land som Danmark er samfundet bygget op omkring, at vi allesammen betaler skat. Derfor er der selvfølgelig også skat på aktier, hvilket er vigtigt at tage i mente, når man investerer. Der er vigtigt at skatteoptimere så meget som muligt, så du får så stort et afkast af din investering.

I Danmark findes der 2 forskellige slags skat af aktier. Lagerbeskatning og realisationsbeskatning. Der er meget forskel på disse 2 måneder, og derfor er det vigtigt, at du kigger efter dette, når du køber dine aktier, investeringsforeninger, obligationer eller lignende. Herunder vil jeg beskrive de forskellige beskatningsmetoder.

Hvad er aktieindkomst?

Aktieindkomst forstås som en indkomst, der er opnået ved et afkast af aktier enten ved gevinst af salget af værdipapiret eller ved udbetaling af udbytte fra værdipapiret. Aktieindkomst kan både være positiv og negativ, da det jo selvfølgelig er muligt både at tabe og miste penge, når vi taler om aktier. Aktieindkomsten omfatter både danske og udenlandske selskaber.

For at vide om dit værdipapir bliver beskattet efter reglerne om aktieindkomst, så skal du vide hvilken type værdipapir det er. Har du investeringsbeviser, så afhænger det af, hvordan disse er opbygget. Er de baseret på værdipapirer i aktier, så er der tale om aktieindkomst. Er de derimod baseret på værdipapirer i obligationer, så er der tale om kapitalindkomst, hvilket ikke er omfattet af disse regler. Disse regler gælder desuden udelukkende kapital handlet som frie midler.

Indberetning af aktieindkomst

Beskatningsgrundlaget opgøres efter forskellen på tabet i aktieindkomsten og gevinsten i aktieindkomsten. Altså tabet fra aktier, gevinsten fra aktier og eventuelt udbytte fra aktier. Her gælder altså forskellen mellem anskaffelsessummen og afståelsesummen. Hvordan satserne ser ud, kan du se længere nede.

For at kunne få fradrag for eventuelle tab, så skal SKAT være klar over det. Dog blev det i 2010 krav, at danske banker og mæglere skal indberette alle aktiehandler til SKAT, så dette burde ikke være noget problem. Du skal altså ikke selv lave en indberetning af aktier til SKAT, såfremt det er hos en dansk bank/mægler. Dog er det stadig dit ansvar, at din bank/mægler gør dette korrekt. Jeg benytter mig selv af Nordnet, som selv indberetter til SKAT. Er du interesseret i en anmeldelse af Nordnet (kommer) kan du læse den her.

Opret dig hos Nordnet her →

Hvad er lagerbeskatning?

Lagerbeskatning betyder, at du hvert år betaler skat af et urealiseret afkast. Det betyder altså, at hvis dine aktier stiger med 20 %, så skal du betale skat af de 20 % uanset, om du har solgt eller ej. Hvis dine aktier til gengæld falder 20 %, så får du et fradrag for de 20 %, selvom du ikke har solgt dem. Dog har du muligheden for at gemme dit fradrag på ubestemt tid, som du kan bruge til at modregne i eventuelt andre gevinster (udelukkende aktieindkomst).

Ulempen ved lagerbeskatning er, at du ikke har mulighed for at udskyde skatten. For de fleste vil dette være en ulempe, men i nogen situationer kan det være en fordel. Om det er en fordel for dig, skal jeg ikke gøre mig klog på, men er der sikkert andre, der kan hjælpe dig med.

Rigtig mange benytter sig derfor af at sælge ud af sin investering, når der skal betales, så de får penge til at betale den kommende skat. Det er selvfølgelig ikke helt optimalt, hvis vi kigger mod økonomisk uafhængighed, da vi jo helst skulle beholde så meget af vores portefølje som muligt.

Lagerbeskatning gælder typisk for alle EFT og indeksforeninger, der ikke er udbyttebetalende. Har du lagerbeskattede værdipapirer vil du altså hvert år skulle betale skat af forskellen på kursen først på året til slutningen af året.

Aktiesparekonto er ligeledes lagerskattet. Beskatningen er kun på 17 %. Du kan læse min artikel om aktiesparekontoen her.

Hvad er realisationsbeskatning?

Realisationsbeskatning betyder, at du først betaler skat af din gevinst, når du sælger dine aktier. Hvis din aktier stiger med 20 %, så skal du altså ikke betale noget, før du vælger at komme af med aktien. Sælger du den først efter f.eks. 10 år, så vil du skulle betale for den stigning, der er sket i den periode.

Fordelen ved realisationsbeskatning er, at du kan udnytte den udskudte skat. Kigger man 10 år frem, så kan det hurtigt blive til et større beløb, der skulle være lagt hos skat. Igen handler det om, hvordan ens finansielle situation ser ud, men som udgangspunkt vil udskudt skat og realisationsbeskatning altid være en fordel.

Hvis du vil se, hvordan du bedst kan skatteoptimere ift. realisationsbeskatning, så har aktie-skat.dk en fin artikel om emnet her.

Realisationsbeskatning gælder typisk for alle enkelte aktier og danske udbyttebetalende indeksforeninger. Desuden falder udbytte også ind under realisationsbeskatning, men da det ikke er noget, vi selv kan styre, så er det ikke nævnt ret meget i artiklen.

Hvad er skattesatserne for aktier i 2020?

I 2020 ser skatten for positiv aktieindkomst i 2020 således ud.

27 % for de første 55.300 kr. (54.000 kr. i 2019)

42 % af resten

Er du gift, så vil skatten for positiv aktieindkomst i 2019 se således ud.

27 % af de første 110.600 kr. (108.000 kr. i 2019)

42 % af resten

Der er altså en progression grænse efter de første 55.300 kr, hvorimod man, hvis er gift, har en dobbeltprogressionsgrænse på 110.600 kr.

Beskatning af ETF’er

Hvis du overvejer at investere i en ETF, så skal du være opmærksom på, at de er beskattet anderledes end almindelige investeringsforeninger.

En ETF er beskattet som lagerbeskatning, hvilket betyder, at du hvert år betaler skat (eller får fradrag) for din værdistigning/fald. Dette skal du være opmærksom på, inden du investerer. Ligeledes beskattes disse også som kapitalindkomst, hvilket udløser en højere skat.

Det er dog vedtaget en ændring i beskatningen af ETF’er fra 2020. Det betyder, at nogle udenlandske fonde kan blive beskattet som aktieindkomst, som vi kender det fra de danske investeringsforeninger.

Dog vil de stadig være lagerbeskattet (som de danske investeringsforeninger, der er akkumulerende). Dog slipper man med en lavere skattesats, da de nu vil være beskattet som aktieindkomst og ikke kapitalindkomst.

Nogle af disse aktiebaserede ETF’er kan handles gennem Nordnets månedopsparing eller Saxo Banks aktiesparekonto.

Opret dig hos Nordnet her →

Kravene for, at en udenlandske investeringsforening kan blive godkendt til beskatning som aktieindkomst er som følger:

 • At fonden består af minimum 50 % i aktier (i gennemsnit over et år)
 • At fonden senest 1. november 2019 har kontaktet Skattestyrelsen med henblik på at blive godkendt

Godkendte foreninger vil ligeledes kunne handles gennem aktiesparekontoen efter godkendelsen. Du kan finde listen fra SKAT her.

Tiltaget er et skridt i den rigtige retning, men det er dog ikke helt på samme vilkår som de danske investeringsforeninger.

Leder du efter en artikel om skat af crowdlending, så vil denne komme snarest.

7 kommentarer til “Skat af aktier

 • Hej Frederik. Kan du fortælle mig hvordan unoterede aktier beskattes ? Er det efter lagerskat eller aktieskat?
  Vh.

  • Hej Sebastian,

   Så vidt jeg er klar over, så er det de samme generelle pricipper. Unoterede aktier vil derfor blive beskattet efter realisationsprincippet – altså når du sælger.

   De store forskelle er dog, at du med tab på unoterede aktier kan få fradrag i din personlige indkomst. Med noterede aktier bliver tabet fradraget i indeværende års aktieindkomst eller udskudt til næste års aktieindkomst. Med unoterede aktier vil den blive fratrukket i din aktieindkomst i året, og efterfølgende i din personlige skat. Fradraget udskydes derfor ikke til næste år, men afregnes i indeværende år.

   Bedste hilsner
   Frederik

 • Hej Frederik,

  Mange tak for et godt indlæg. Jeg har et rookie spørgsmål vedrørende selve betalingen af gevinst fra investeringsfonde/ETF’er til SKAT, som jeg håber du kan hjælpe mig med.

  Lad os antage, at jeg opretter en månedsopsparing hos Nordnet i dag og indbetaler 2000 hver måned resten af året.
  Det vil sige ved udgangen af året har jeg total investeret for 18.000 kr.
  Lad os dernæst antage, at min portefølje samlet set er steget 10% ved årets afslutning, så den nu er 19.800 kr. værd.

  Hvordan foregår selve beskatning af gevinsten sig? Jeg tænker en af de tre nedenstående:
  – Får jeg en restskat, når årsopgørelsen er klar til marts?
  – Sørger Nordnet for at betale gevinsten direkte til skat ved årsafslutningen, såfremt der er penge på min konto, så jeg dermed undgår restskat?
  – Eller får jeg et mindre fradrag i det efterfølgende skatter?

  På forhånd tak for hjælpen.

  Vh
  Benjamin

  • Hej Benjamin,

   Nordnet indberetter automatisk den korrekte skat. Når du sælger en aktie (eller investeringsforening) på Nordnet, så vil de ikke trække skat fra automatisk. Modtager du udbytte, så vil der være fratrukket 27 %, hvor du får resten ind på dit depot. Når årsopgørelsen kommer, så vil du skulle svare af din fortjeneste på de aktier, du har solgt, samt det udbytte du har modtaget over progressionsgrænsen (42 % – 27 % = 15 %). Her kan du efterfølgende vælge at indbetale skatten eller udskyde den til næste år, og derved betale den løbende i år.

   Sig til, hvis du har flere spørgsmål.

   Bedste hilsner
   Frederik

 • Hej Frederik,

  Tak for svaret. Jeg er nok nødt til at have skåret det en smule mere ud i pap ift. processen “Her kan du efterfølgende vælge at indbetale skatten eller udskyde den til næste år, og derved betale den løbende i år.”

  Hvornår ser jeg hvad jeg skal betale i skat af min realiserede gevinst? Ser jeg det når årsopgørelsen er klar til marts 2021?
  Såfremt jeg vælger at “udskyde betalingen” vil det så svare til at jeg får et mindre fradrag i det efterfølgende år eller skal jeg rent faktisk betale/overføre det beløb løbende?

  På forhånd tak igen for at du tager tid til rookie spørgsmål som dette 🙂

  Mvh
  Benjamin

  • Hej Benjamin,

   Den overskydende skat vil du først kunne finde på din årsopgørelse sidst på året.

   Vælger du at udskyde skatten (som med alt andet skat på din årsopgørelse), så vil den blive indregnet i den skatteprocent i indeværende år. Du kan dog vælge at indbetale det skylde beløb.

   Sig til, hvis du har flere spørgsmål.

   Bedste hilsner
   Frederik

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *