Teknisk analyse – Sådan kommer du i gang

Måske har du hørt om daytradere og undret dig over, hvordan de gør? Teknisk analyse er en metode til at analysere værdipapirer med det formål at forudsige, hvilke bevægelser kursen vil lave i fremtiden.

Metoden består af en række grafer og indikatorer, som du kan bruge til at analyse udbud og efterspørgsel på markedet. Prisen på markedet er defineret af forholdet mellem udbud og efterspørgsel, så hvis du kan forudsige disse, så kan du også forudsige, hvor prisen er på vej hen. Metoden begrænser sig ikke kun til aktier, men kan også bruges til råvarer som guld, valutaer og meget andet.

Teknisk analyse bygger på tankegangen om, at kursbevægelser ikke er tilfældige. Der vil dannes mønstre i kursbevægelserne, som er baseret på psykologien hos investorerne. En teknisk analytiker kigger derfor ikke på de fundamentale tal i en virksomhed som omsætning, indtjening og andet, som man gør med fundamental analyse, men udelukkende hvordan kursen bevæger sig.

Saxo Bank er en investeringsplatform til aktier, investeringsforeninger og meget andet.
  • Lav kurtage
  • Invester i aktier, fonde og ETF'er
  • Jeg anbefaler

I denne artikel vil jeg komme bredt rundt om emnet. Lad os kalde det teknisk analyse for dummies. Jeg er ikke ekspert på området, så jeg vil kun komme ind på de overordnede begreber.

Glidende gennemsnit

Eksempel på 200-dages glidende gennemsnit lagt ind på en graf.

Et glidende gennemsnit er typisk baseret på en periode på 20, 50 eller 200 dage. Typisk så bruger man simpelt glidende gennemsnit. På engelsk kaldet det simply moving average og forkortes SMA. Det glidende gennemsnit beregnes ved følgende formel.

Glidende gennemsnit = ( sum ( pris , n )) / n

Det beregnes som summen af prisen i hele perioden divideret med n (perioden).

Beregningen kan bruges til at identificere en trend for kursen. En kurs vil være over det glidende gennemsnit, når kursen bevæger sig i en optrend, men den vil være under det glidende gennemsnit, når kursen er i en nedtrend. Lidt længere nede kommer jeg ind på golden gross og death cross, som hænger sammen med glidende gennemsnit.

Derudover findes der også lineært glidende gennemsnit og eksponentielt glidende gennemsnit (EMA), når man snakker om glidende gennemsnit. EMA er en langt mere avanceret formel, men den kan de fleste platforme selv ligge ind på grafen.

Golden Cross og Death Cross

Ovennævnte er to typiske betegnelser inden for teknisk analyse. De er baseret på glidende gennemsnit, hvor man normalt tager udgangspunkt i 50 og 200 dages gennemsnit.

Saxo Bank er en investeringsplatform til aktier, investeringsforeninger og meget andet.
  • Lav kurtage
  • Invester i aktier, fonde og ETF'er
  • Jeg anbefaler

Golden Cross er, når 50-dages glidende gennemsnittet bryder igennem 200-dages glidende gennemsnittet. Når det omvendte er tilfældet, er der tale om et Death Cross. Er du stadig i tvivl, så har jeg markeret to af hver tilfælde på grafen ovenover.

Når disse hændelser sker, så er det vidne om, at markedet muligvis skal op (Golden Cross) eller ned (Death Cross). Det er dog ikke altid, at det passer, som du kan se på grafen ovenover.

Relative Strength Index (RSI)

Det relative styrkeindeks (forkortet RSI), og denne indikator fortæller om, hvorvidt et marked er overkøbt eller oversolgt. Den vurderes typisk ud fra 14 dage, og den spænder fra 0 til 100.

Generelt set så er der trenden neutral, hvis RSI ligger mellem 40-60. En optrend er gældende, hvis RSI er mellem 60-80. Ligger den mellem 20-40, så er kursen i en nedtrend.

Befinder RSI sig under 20 er værdipapiret oversolgt, mens den er overkøbt, hvis den er over 80. Det fortæller noget om en kurs har flyttet sig for hurtigt op eller ned. Er aktien enten overkøbt eller oversolgt, så bør man typisk afvente, da der ofte ikke er så stor chance for en kursfremgang.

Trendkanaler

En trendkanal kan indtegnes flere linjer til at definere en kanal. Den kan bruges til at vurdere aktiens trend. En stigende trend er bekræftes ved stigende toppe, mens en faldende trend bekræftes ved faldende bunde.

Når kursen bryder ud af denne kanal, så er det typisk et tegn på, at trenden kommer til at ændre sig.

Normalt siger man, at der skal tre toppe eller bunde til at bekræfte en kanal.

Modstands- og støtteniveauer

Disse niveauer er specifikke kursniveauer, hvor kursen kan have svært ved at bryde igennem. Det kan være, at en graf gennem lang tid er svinget mellem en kurs på 150 kr. og 200 kr. Det betyder, at kursen oplever et støtteniveau i 150, da den har svært ved at falde under dette. Modstandsniveauet ligger i 200, da det er en kurs, som aktien har svært ved at komme igennem.

Normaltvis er det et godt tegn på en kursfremgang, hvis den bryder modstandsniveauet, mens det omvendt kan være et tegn på kursnedgang, hvis den bryder sit støtteniveau.

Bør du benytte dig af teknisk analyse?

Som langsigtet investor så kan det svært at se, at det har nogen gang på jord, at man kan forudsige, hvor kursen skal hen på baggrund af en graf. Om bruger teknisk analyse til aktier eller andet er underordnet, da metoden kan anvendes på alle typer værdipapirer. Inden for investering er det dog meget opdelt, om man er for eller imod metoden.

Saxo Bank er en investeringsplatform til aktier, investeringsforeninger og meget andet.
  • Lav kurtage
  • Invester i aktier, fonde og ETF'er
  • Jeg anbefaler

En undersøgelse viser blandt andet, at teknisk analyse er mere brugbare i perioder, hvor markedet er prissat forkert, og dermed ikke har grundlag i økonomisk årsager (kilde). En anden undersøgelse peger derimod på, at en støtte- og modstandsniveauer kan hjælpe med at forudsige kursbevægelser på valutamarkeder. Resultaterne varierer dog en del (kilde).

Kigger man på aktive investeringsforeninger, som også benytter sig af teknisk analyse, så er der ikke noget, der indikerer, at det kan lade sig gøre at slå markedet kontinuerligt. En undersøgelse fra 2015 viser, at billige indeksfonde statistisk set leverer det samme afkast som de øverste 3 % af de aktivt investerede fonde (kilde).

Et andet aspekt af teknisk analyse er, at det koster rigtig meget tid. Du er tvunget til konstant at holde øje med dine positioner, så du er sikker på, at du taber penge. Derudover er der også aspektet af, at du skal kunne sove om natten.

Ofte stillede spørgsmål

Hvad er teknisk analyse?

En teknisk analyse er en metode til at analysere værdipapirer med udgangspunkt i kursudvikling, kursformationer, psykologi og bevægelser i markedet.

Hvad kan teknisk analyse bruges til?

Du kan bruge en teknisk analyse til at estimere kursudviklingen for et givent værdipapir. Det kan være råvarepriser, aktiekurser eller andre markedsbevægelser.

Hvad er et glidende gennemsnit?

Et glidende gennemsnit bruges til at identificere en trend for en kursvikling. Er kursen over det glidende gennemsnit bevæger den sig i en optrend. Når den dykker under det glidende gennemsnit, så er kursen i en nedtrend.

Hvad er Golden Cross?

Golden Cross er, når 50-dages glidende gennemsnit stiger over 200-dages glidende gennemsnit.

Hvad er Death Cross?

Death Cross er, når 50-dages glidende gennemsnit falder under 200-dages glidende gennemsnit.

Hvad er Relative Strength Index (RSI)?

Det relative styrkeindeks (RSI) spænder mellem 0 og 100, og den fortæller om markedet er overkøbt eller oversolgt. Er RSI under 20 er værdipapiret oversolgt, mens det er overkøbt, hvis den er over 80.

Hvad er en trendkanal?

En trendkanal er typisk en indtegning af flere linjer i en kursudvikling, der definerer en trendkanal.

Dette indlæg er udarbejdet med støtte fra denne side om at oprette aps.

Foto af Frederik Askov Storm
Om Frederik Askov Storm
Ung forfatter, bygningskonstruktør og iværksætter med stor interesse for investering. Jeg har drevet Ung med penge siden 2018, hvor jeg har delt ud af mine erfaringer på min rejse mod økonomisk uafhængighed.

Du kan læse mere om mig her.
Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *