Beskatning af aktier [2024]

I et land som Danmark er samfundet bygget op om, at vi allesammen betaler skat. Derfor er der selvfølgelig også skat på aktier, hvilket er vigtigt at tage i mente, når man investerer. Der er vigtigt at skatteoptimere så meget som muligt, så du får så stort et afkast af din investering.

I Danmark findes der 2 forskellige slags skat af aktier. Lagerbeskatning og realisationsbeskatning. Der er meget forskel på disse 2 måneder, og derfor er det vigtigt, at du kigger efter dette, når du køber dine aktier, investeringsforeninger, obligationer eller lignende. Herunder vil jeg beskrive de forskellige beskatningsmetoder.

Hvad er aktieindkomst?

Aktieindkomst forstås som en indkomst, der er opnået ved et afkast af aktier enten ved gevinst af salget af værdipapiret eller ved udbetaling af udbytte fra værdipapiret. Aktieindkomst kan både være positiv og negativ, da det jo selvfølgelig er muligt både at tabe og miste penge, når vi taler om aktier. Aktieindkomsten omfatter både danske og udenlandske selskaber.

For at vide om dit værdipapir bliver beskattet efter reglerne om aktieindkomst, så skal du vide hvilken type værdipapir det er. Har du investeringsbeviser, så afhænger det af, hvordan disse er opbygget. Er de baseret på værdipapirer i aktier, så er der tale om aktieindkomst. Er de derimod baseret på værdipapirer i obligationer, så er der tale om kapitalindkomst, hvilket ikke er omfattet af disse regler. Disse regler gælder desuden udelukkende kapital handlet som frie midler.

Indberetning af aktieindkomst

Beskatningsgrundlaget opgøres efter forskellen på tabet i aktieindkomsten og gevinsten i aktieindkomsten. Altså tabet fra aktier, gevinsten fra aktier og eventuelt udbytte fra aktier. Her gælder altså forskellen mellem anskaffelsessummen og afståelsesummen. Hvordan satserne ser ud, kan du se længere nede.

For at kunne få fradrag for eventuelle tab, så skal SKAT være klar over det. Dog blev det i 2010 krav, at danske banker og mæglere skal indberette alle aktiehandler til SKAT, så dette burde ikke være noget problem. Du skal altså ikke selv lave en indberetning af aktier til SKAT, såfremt det er hos en dansk bank/mægler. Dog er det stadig dit ansvar, at din bank/mægler gør dette korrekt. Jeg benytter mig selv af Nordnet, som selv indberetter til SKAT. Er du interesseret i en anmeldelse af Nordnet (kommer) kan du læse den her.

Saxo Bank er en investeringsplatform til aktier, investeringsforeninger og meget andet.
 • Lav kurtage
 • Invester i aktier, fonde og ETF'er
 • Jeg anbefaler

Hvad er lagerbeskatning?

Lagerbeskatning betyder, at du hvert år betaler skat af et urealiseret afkast. Det betyder altså, at hvis dine aktier stiger med 20 procent, så skal du betale skat af de 20 procent uanset, om du har solgt eller ej. Hvis dine aktier til gengæld falder 20 procent, så får du et fradrag for de 20 procent, selvom du ikke har solgt dem. Dog har du muligheden for at gemme dit fradrag på ubestemt tid, som du kan bruge til at modregne i eventuelt andre gevinster (udelukkende aktieindkomst).

Ulempen ved lagerbeskatning er, at du ikke har mulighed for at udskyde skatten. For de fleste vil dette være en ulempe, men i nogen situationer kan det være en fordel. Om det er en fordel for dig, skal jeg ikke gøre mig klog på, men er der sikkert andre, der kan hjælpe dig med.

Rigtig mange benytter sig derfor af at sælge ud af sin investering, når der skal betales, så de får penge til at betale den kommende skat. Det er selvfølgelig ikke helt optimalt, hvis vi kigger mod økonomisk uafhængighed, da vi jo helst skulle beholde så meget af vores portefølje som muligt.

Lagerbeskatning gælder typisk for alle EFT og indeksforeninger, der ikke er udbyttebetalende. Har du lagerbeskattede værdipapirer vil du altså hvert år skulle betale skat af forskellen på kursen først på året til slutningen af året.

Aktiesparekonto er ligeledes lagerskattet. Beskatningen er kun på 17 procent. Du kan læse min artikel om aktiesparekontoen her.

Hvad er realisationsbeskatning?

Realisationsbeskatning betyder, at du først betaler skat af din gevinst, når du sælger dine aktier. Hvis din aktier stiger med 20 procent, så skal du altså ikke betale noget, før du vælger at komme af med aktien. Sælger du den først efter f.eks. 10 år, så vil du skulle betale for den stigning, der er sket i den periode.

Fordelen ved realisationsbeskatning er, at du kan udnytte den udskudte skat. Kigger man 10 år frem, så kan det hurtigt blive til et større beløb, der skulle være lagt hos skat. Igen handler det om, hvordan ens finansielle situation ser ud, men som udgangspunkt vil udskudt skat og realisationsbeskatning altid være en fordel.

Hvis du vil se, hvordan du bedst kan skatteoptimere ift. realisationsbeskatning, så har aktie-skat.dk en fin artikel om emnet her.

Realisationsbeskatning gælder typisk for alle enkelte aktier og danske udbyttebetalende indeksforeninger. Desuden falder udbytte også ind under realisationsbeskatning, men da det ikke er noget, vi selv kan styre, så er det ikke nævnt ret meget i artiklen.

Hvad er skattesatserne for aktier i 2022?

I 2022 ser skatten for positiv aktieindkomst således ud.

 • 27 procent for de første 57.200 kr. (56.500 kr. i 2021)
 • 42 procent af det resterende

Er du gift, så vil skatten for positiv aktieindkomst i 2022 se således ud.

 • 27 procent af de første 114.400 kr. (113.000 kr. i 2021)
 • 42 procent af resterende

Der er altså en progression grænse efter de første 57.200 kr, hvorimod man, hvis er gift, har en dobbeltprogressionsgrænse på 114.400 kr. Dette gælder kun, hvis ens ægtefælle ikke har aktieindkomst.

Beskatning af ETF’er

Hvis du overvejer at investere i en ETF, så skal du være opmærksom på, at de er beskattet anderledes end almindelige investeringsforeninger.

En ETF er beskattet som lagerbeskatning, hvilket betyder, at du hvert år betaler skat (eller får fradrag) for din værdistigning/fald. Dette skal du være opmærksom på, inden du investerer. Ligeledes beskattes disse også som kapitalindkomst, hvilket udløser en højere skat.

Det er dog vedtaget en ændring i beskatningen af ETF’er fra 2020. Det betyder, at nogle udenlandske fonde kan blive beskattet som aktieindkomst, som vi kender det fra de danske investeringsforeninger.

Dog vil de stadig være lagerbeskattet (som de danske investeringsforeninger, der er akkumulerende). Dog slipper man med en lavere skattesats, da de nu vil være beskattet som aktieindkomst og ikke kapitalindkomst.

Nogle af disse aktiebaserede ETF’er kan handles gennem Nordnets månedopsparing eller Saxo Banks aktiesparekonto.

Saxo Bank er en investeringsplatform til aktier, investeringsforeninger og meget andet.
 • Lav kurtage
 • Invester i aktier, fonde og ETF'er
 • Jeg anbefaler

Kravene for, at en udenlandske investeringsforening kan blive godkendt til beskatning som aktieindkomst er som følger:

 • At fonden består af minimum 50 procent i aktier (i gennemsnit over et år)
 • At fonden senest 1. november 2020 har kontaktet Skattestyrelsen med henblik på at blive godkendt

Godkendte foreninger vil ligeledes kunne handles gennem aktiesparekontoen efter godkendelsen. Du kan finde listen fra SKAT her.

Tiltaget er et skridt i den rigtige retning, men det er dog ikke helt på samme vilkår som de danske investeringsforeninger.

Ofte stillede spørgsmål

Hvad er lagerbeskatning?

Lagerbeskatning er en beskatningsform, hvor du bliver beskattet årligt af din gevinst.

Hvad er realisationsbeskatning?

Realisationsbeskatning er en beskatningsform, hvor du bliver beskattet af din gevinst ved realisering (salg).

Skal man betale skat af aktier, der ikke er solgt?

Ved almindelig aktiehandel, så betaler du ikke skat, før du sælger en aktie.

Hvornår betaler man skat af aktier?

Du betaler først beskattet af dine aktier, når du sælger dem, eller hvis du får udbetalt udbytte. Skatten for din kursgevinst bliver først modregnet din årsopgørelse.

Hvad er urealiseret afkast på aktier?

Et urealiseret afkast på aktier er et afkast, som du endnu ikke har realiseret. Det kan være, at du har en aktie, der er steget i værdi, som du ikke har solgt.
94 kommentarer til “Beskatning af aktier [2024]
 • lagerbeskatning vs realisationsbeskatning
  Spørgsmål!
  eks 17% over 5år løber op til mere end 27% for en engang udbetaling.
  eller man har et godt år første år og har en gevinst på 10000kr, men de næste 3 år, ligger gevinsten på tæt på 0%. betaler man så stadig 17% på de 10000 fra første år, hver år? eller er det kun 17% af gevinst pr pågældende år?

  hvordan kan en lagerbeskatning være det samme eller beder end realisationsbeskatning hvis man gerne vil have aktier over længer tid?

  • Hej Jesper

   Jeg tror, at du har misforstået konceptet.

   Ved lagerbeskatning bliver du beskattet af din gevinst hvert år. Stiger dine aktier fra 1.000 kr. til 1.100 kr., og du beskattes af 100 kr. Året efter stiger de fra 1.100 kr. til 1.300 kr. Her beskattes du af værdistigningen fra år 1 til år – altså 200 kr. Du beskattes derfor ikke af en værdistigning, som du allerede er beskattet af.

   Jeg har et regneark på min artikel om aktiesparekontoen, hvor du kan sammenligne realisationsbeskatning og lagerbeskatning.

   Bedste hilsner
   Frederik

 • Hej Frederik,

  Ved du om lagerbeskatning er en Dansk opfindelse? Lad os antage at du bor i et andet EU land og skal betale din Skat her. Jeg har googlet og googlet – jeg finder kun beskatning af “gains” i andre EU lande – altså i det øjeblik man sælger.

  Jeg tænker på at købe nogle Danske produkter, hvor skatte pligten er i udlandet. Derfor tilbage til mit spørgsmål – findes lagebeskatning kun i Danmark?

  Håber du kan svare….. Det er jo interessant at kunne lade penge stå og først betale skatten på afkast i udlandet i det øjeblik man sælger.

  Mvh
  Peter

 • Hi Frederik

  Information on your website is awesome. I’m a keen investor and now live in Copenhagen. I’d love to have a chat with you about an uk investment trust that pays dividends I hold and tax implications, – I’m not sure if lagerbeskatning or realisationsbeskatning! I was thinking I should probably just hold the underlying stock from a tax perspective. Would you be available to chat, or I can email you info on it?

  • Hi Joe

   Thank you for commenting.

   I would rather have the comments online and publicly available as others might benefit from reading. I would assume that the mentioned stock is taxed with realisationsbeskatning but could depend on the company tax structure.

   Best regards
   Frederik

 • Hej Frederik. Vil du være rar at skære det ud i pap for mig 🙂 hvis man har ETF’er m lagerbeskatning og i året der følger sælger dem alle m tab, kan man så trække det fra i skat til næste årsopgørelse? Og så tak for alle dine gode skriv … også selvom man ikke er ung længere 😉 mvh Jeanette

  • Hej Jeanette

   Fradrag for negativ aktieindkomst (herunder aktieindkomst efter lagerbeskatningsprincippet) kan fradrages i anden aktieindkomst. Du kan dermed ikke fradrage det i almindelig personlig indkomst.

   Bedste hilsner
   Frederik

 • Hvis man fx i løbet af ét bestemt år realiserer en gevinst på aktier, man har haft i 10 år, hvor man intet andet aktiesalg har foretaget, gælder satsen på de 27% så kun op til 57.200 kr. eller skal det ganges med ti, så man betaler 27% op til gevinst på 572.000 kr?

  Hvis det første gælder, kan det jo bedre betale sig at realisere gevinsten gradvist år for år.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *