Hvad er DCF-modellen?

DCF-modellen, der står for Discounted Cash Flow, er en metode til at værdisætte et selskab ud fra de positive pengestrømme. Det kaldes også for diskonteret pengestrøm.

Den kan bruges som et værktøj til at afklare hvorvidt et selskab er en god investering. Der findes en del forskellige typer, men jeg vil tage udgangspunkt i den simple model.

DCF-modellen er overordnet set en type af vurderingsmodeller, der kan bruges som led i en fundamental analyse til at vurdere en aktie. Det bygger på teorien om, at virksomhedens værdi er lig med de fremtidige pengestrømme, der er diskonteret efter et givent afkastkrav.

Formel for diskonteret pengestrøm

Formlen for DCF kan ses herunder.

CF1 = Pengestrøm i år 1

CF2 = Pengestrøm i år 2

CFn = Pengestrøm i de resterende år

r = Diskonteringsfaktorer

Hvordan virker DCF-modellen?

Formålet med denne aktieanalyse er at forudsige værdien af et givent selskab i fremtiden. I grove træk så bør du investere i et selskab, hvis værdien er højere end den reelle værdi i virksomheden, mens du bør holde dig væk, hvis værdien er lavere end den reelle værdi i virksomheden.

I formlen indgår estimerede pengestrømme, hvilket giver en vis usikkerhed i beregningen. Specielt hvis det er en virksomhed, der svinger meget fra år til år. Det er meget få virksomheden, der vækster med den samme procentsats hvert år. Jo sværere det er at estimere fremtidige pengestrømme, jo mindre bør du benytte denne model, da det er essentielt for denne beregning.

Ofte vælger man at bruge WACC til at estimere diskonteringsfaktoren, da den også tager forbehold for aktionærernes forventede afkast.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *