Hvad er WACC?

WACC står for Weighted Average Cost of Capital. På dansk oversættes det til de vægtede gennemsnitlige kapitalomkostninger.

WACC er et nøgletal, der beskriver virksomhedens kapitalomkostninger ud fra, hvilken form for kapital, der er tale om. Det er derfor et udtrykt for, hvilke omkostninger der er forbundet med at skaffe kapital til selskabet.

WACC formel

For at kunne udregne WACC, så skal du bruge en række nøgletal. Først og fremmest så skal du kende egenkapitalen, den samlede gæld (og dermed samlede værdi af finanser) samt forventet afkast på egenkapital og renteudgifter.

Formlen for de vægtede gennemsnitlige kapitalomkostninger ser således ud.

WACC bruges blandt andet til at måle, hvor godt virksomheden klarer sig i forhold til ROIC. Samtidig så er den hyppigt brugt som diskonteringsfaktoren i en DCF-analyse.

Hvad er WACC?

WACC står for Weighted Average Cost of Capital, hvilket betyder de vægtede gennemsnitlige kapitalomkostninger. Det beskriver virksomhedens kapitalomkostninger.