Hvad er ROIC?

ROIC betyder Return On Invested Capital. På dansk oversættes det til afkast på investeret kapital. Det er et nøgletal, der viser, hvor god virksomheden er til at genere afkast ud fra den investerede kapital i virksomheden.

Du kan blandt andet bruge ROIC til at sammenligne med WACC for at se, om den investerede kapital bliver forvaltet optimalt.

Basalt set så viser formlen, hvor meget afkast selskabet laver over udgifterne til gæld og egenkapitalen. Det kan bruges som et nøgletal til at sammenligne med andre virksomhed. Generelt set så siger man, at selskabet ødelægger værdi, hvis ROIC er under 2 %, mens den skaber værdi, hvis det modsatte er tilfældet.

ROIC formel

Formlen for udregning af afkast på investeret kapital er basalt set den gæld og egenkapital i virksomheden divideret med overskuddet. Der er dog forskellige metoder til at finde ud af, hvilke tal som der skal benyttes i formlen.

Den mest anvendte måde at beregne ROIC er ved følgende formel.

Formel for ROIC

Denne formel sikrer et godt sammenligningsgrundlag, da der ikke tages forbehold for skattesituationen i virksomheden. Den indgår typisk i en fundamental analyse.