Hvad er ROE?

ROE betyder Return On Equity. På dansk oversættes det til egenkapitalforrentning. Det er et nøgletal, der viser hvor et afkast som selskabet har genereret ift. egenkapitalen.

ROE bør ikke stå alene, og man bør eventuelt også benytte ROIC, der i mange tilfælde giver et mere retsvisende nøgletal for virksomheden. Hvor høj eller lav ROE skal være afhænger af, hvilken industri som selskabet befinder sig i. En tommelfingerregel er dog, at hvis man er lang i sin investering, så bør man fokusere på virksomheder med en ROE over 10 %.

ROE formel

Formlen for egenkapitalforrentning er meget simpelt. Det er blot nettoresultatet divideret med egenkapitalen i selskabet. Den ser således ud.

Normalvis bør du finde den gennemsnitlige egenkapital igennem den samme periode, som du sammenligner nettoresultatet med.