Hvad er ROA?

ROA står for Return on Assets. Oversat til dansk så betyder det afkastningsgrad. Det er et nøgletal, der viser hvor profitabel en virksomhed er i forhold til dens totale aktiver.

ROA bør benyttes til at sammenligne lignende virksomheder, eller til at sammenligne virksomheden med tidligere nøgletal. Det er et nøgletal, der tager højde for gæld som fx ROE ikke gør.

Return on Assets formel

Formlen for at beregne afkastningsgrad er ret simpel. Det er blot nettoprofit divideret med totale aktiver i selskabet.

De totale aktiver er relativt nemme at finde, hvis du kigger på balancen. Profitten kan du finde i resultatopgørelsen. Oftest så vælger man at tage den gennemsnitlige balance for fx 2019 og 2020 for at finde afkastningsgraden for 2020.