Hvad er EBITDA?

EBITDA står for Earnings Before Interest Taxes Depreciation and Amortization. På dansk er referrer det til samme som resultat af primær drift.

EBIDA bruges ofte til at sammenligne rentabiliteten af forskellige selskaber. Det er virksomhedens resultat før finansielle omkostninger, afskrivninger og skat.

Hvordan beregnes EBITDA?

Når du skal beregne EBITDA, så skal du bruge virksomhedens nettoresultat, renteudgifter, udgifter til skat, nedskrivninger og afskrivninger. Dette tillæger du til nettoresultat, og derved har du beregnet EBITDA.

Det kan bruges til at analysere rentabiliteten i virksomheden, hvilket kort fortalt er hvor økonomisk effektiv virksomheden er. Det kan dog ikke stå alene, og du bør inddrage andre nøgletal i en fundamental analyse af virksomheden. Det kan derfor bruges i forbindelse med investering i aktier.

Relevante artikler: Aktier for begyndere og afkast på aktier