ETF investering – Invester i udenlandske investeringsforeninger [2024]

Grundet nye beskatningsprincipper er der opstået en ny interesse for de såkaldte ETF’er. I denne artikel vil jeg gennem gå, hvad en ETF er, og om du bør investere i ETF’er. Det er nemlig ikke lige til at gennemskue, om det er en fordel for dig som investor.

Der er mange forskellige muligheder inden for ETF investering, så derfor er de også ret interessante. Der er en langt større udvalg end man ser med de danske investeringsforeninger, hvor udvalgte kan være begrænset.

Hvad er en ETF?

BlackRock iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) er et eksempel på en ETF. Denne er irsk, men er noteret på den tyske børs.

ETF står for Exchange Traded Fund. Kort sagt er det en investeringsfond, der handles på børsen. Den store forskel på en dansk investeringsforening og en ETF er, at værdien af en ETF ikke har nogen betydning for kurset. Selvom det ikke er realistisk, så vil du kunne opleve, at kursen på et bevis stiger, selvom beholdningerne i fonden ikke stiger. Det er ikke muligt i en dansk investeringsforening, hvor kursen altid svarer til den værdi, som de underliggende papirer i foreningen udgør.

En ETF er altså en investeringsforening, der investerer i enkelte aktier eller obligationer. Du køber derfor en lille bid af en stor kage, så du opnår en stor spredning.

Ønsker en ETF at udvide sin kapital, så er den eneste løsning en aktieemission, hvor der udstedes nye beviser til fonden.

Er du interesseret i at læse om danske investeringsforeninger (link), så kan du læse denne artikel.

Saxo Bank er en investeringsplatform til aktier, investeringsforeninger og meget andet.
 • Lav kurtage på ETF'er
 • Aktiesparekonto - lav beskatning
 • Min anbefaling til ETF investering

Typisk vil en ETF være passiv investeringsforening, der investerer med udgangspunkt i et aktieindeks eller obligationer. Der findes dog også en række andre typer, der investerer i alt fra råvarer som guld til ejendomme lige så vel, som at der også findes aktivt forvaltede ETF’er. Der er utallige muligheder, som alt sammen afhænger af, hvad du vil med din investering.

Hvad er fordelene ved at investere i ETF’er?

Den helt store fordel ved at investere i en ETF er, at der er rigtig lave omkostninger. Typisk kan du finde ETF-fonde med helt ned til 0,03 % i omkostninger. De svinger dog meget afhængig af, hvilken type du investerer i. Specielt de aktivt forvaltede fonde vil ligge en del højere end andre. Til sammenligning ligger de danske fonde et sted mellem 0,5 % – 2,0 %.

En af de andre store fordele er, at du opnår en stor spredning ved at investere i ETF’er. Da investeringsforeningen investerer en stor pulje penge i forskellige papirer, så har du som en investor mulighed for at købe en bid af denne kage. På den måde får du lidt af det hele, og du bliver dermed eksponeret mod mange papirer på en gang.

ETF’er kan ligeledes være en god måde at følge markedsudviklingen. Investerer du i en passiv ETF, der har udgangspunkt i et verdensindeks, så vil du kunne forvente et afkast, der ligner det, som det pågældende indeks giver. Det kaldes for index investering. Som passiv investor er det en rigtig god mulighed for at investere i et indeks.

Hvad er ulemperne ved at investere i ETF’er?

Der er mange fordele ved investering i ETF’er, men der er desværre også en række ulemper. En af de store ulemper er beskatningen af disse papirer. Det er nemlig sådan, at udenlandske investeringsforeninger som en ETF er lagerskattet. Det betyder, at du hvert år skal betale skat af dit eventuelle afkast eller får fradrag for dit eventuelle tab.

Saxo Bank er en investeringsplatform til aktier, investeringsforeninger og meget andet.
 • Lav kurtage på ETF'er
 • Aktiesparekonto - lav beskatning
 • Min anbefaling til ETF investering

Ydermere så er nogle ETF’er beskattet som kapitalindkomst. Nogle aktiebaserede fonde er dog beskattet som aktieindkomst, men det er et mindre gruppe. Jeg skriver mere om beskatning af ETF’er lidt længere nede.

Udover denne (store) ulempe, så er den eneste anden ulempe de administrationsomkostninger, som du betaler. Dog er de meget lave i forhold til danske investeringsforeninger, så derfor er det på en måde også en fordel.

ETF beskatning i 2024

Overvejer du at investere i ETF’er, så er det vigtigt, at du er bekendt med, hvordan disse beskattes. Som tidligere nævnt så er det netop beskatningen af ETF’er, der er meget uattraktiv.

Som udgangspunkt så beskattes en ETF efter kapitalindkomst. Afhængig af din skattesituation, så vil din skattesats typisk ligge et sted mellem 30-42 % (for det meste i den høje ende). Derudover er de beskattet efter lagerbeskatningsprincippet, hvilket betyder, at du hvert år betaler skat af din gevinst. Har du et tab, så får du et fradrag, som du kan bruge til næste år.

Læs eventuelt denne artikel om lagerbeskatning og realisationsbeskatning.

Årsagen til at dette er en ulempe er, at du som udgangspunkt gerne vil have vil have, at dine midler akkumulerer så meget som muligt, inden du betaler skat. På den måde kan du udnytte renters rente bedre, da du kan opnå et afkast på din ubetalte skat.

Som udgangspunkt er det derfor ganske uattraktivt at investere i ETF’er som dansker, medmindre at ens skattesituation gør, at det er fordelagtigt. Sigter man efter økonomisk uafhængighed, hvor man ingen lønindkomst har, så kan man udnytte personfradraget til kapitalindkomst. Det kan også være, at man har meget negativ kapitalindkomst, der kan gøre det fordelagtigt.

Beskatning af ETF som aktieindkomst?

Heldigvis tyder det på, at man er begyndt at få øjnene op for, at de udenlandske investeringsforeninger er uretfærdigt beskattet. Det tyder de seneste tiltag på, hvor SKAT har gjort det muligt for visse aktiebaserede ETF’er at blive beskattet som aktieindkomst.

Det er rigtig interessant, da det fjerner noget af den ufordelagtige skattesituation. Aktieindkomst starter med en skattesats på 27 procent op til 57.200 kr. (2022), hvorefter skattesaten stiger til 42 procent. I 2021 var progressionsgrænsen på 56.%00 kr. Det er en væsentlig bedre beskatning, som gør, at du får mere ud af dit afkast.

Uddrag af SKAT’s liste over aktiebaserede ETF’er.

Kravene for, at de kan komme på denne liste er, at de er aktiebaserede. Dog kan du ikke forvente, at alle aktiebaserede ETF’er er på listen, da de skal godkendes hos SKAT. Du kan finde listen med de godkendte foreninger, der beskattes som aktieindkomst, lige her. Disse investeringsforeninger er ligeledes også godkendt til aktiesparekontoen, såfremt de fremgår på listen.

ETF’er der ikke er på SKATs positivliste

For de fleste vil det være mest optimalt, at en ETF beskattes som aktieindkomst, men i nogle tilfælde kan det godt give mening at finde en ETF, der ikke er på SKATs positivliste. Er en ETF ikke på listen, så beskattes den som kapitalindkomst.

 • Danske Invest Danmark – Akkumulerende, klasse DKK
 • Danske Invest Global Indeks – Akkumulerende, klasse DKK h
 • Danske Invest Nye Markeder – Akkumulerende, klasse DKK
 • Danske Invest USA Indeks – Akkumulerende, klasse DKK h
 • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation (EUR)

Jeg gør opmærksom på, at SKATs positivliste hele tiden ændrer sig. Du bør derfor selv dobbeltchecke listen her.

Danske investeringsforeninger vs ETF investering

Efter at have læst artiklen, så er du sikkert interesseret i at vide, hvad de store forskelle er på en dansk investeringsforening og en ETF.

Den helt store forskel er som tidligere nævnt beskatningen. Vælger du en dansk investeringsforening, der betaler udbytte, så er den beskattet efter realisationsprincippet og som aktieindkomst.

Som tidligere nævnt så er det en fordel, når tingene kan akkumulere. Det er dog (heller) ikke tilfældet for en akkumulerende dansk forening, da disse ligeledes er beskattet efter lagerbeskatningsprincippet som kapitalindkost. Jeg har skrevet mere om danske investeringsforeninger i denne artikel.

SPIGLAMRIKL er et eksempel på en dansk investeringsforening, der har de optimale skattebetingelser. Den er beskattet efter realisationsprincippet, da den er udbyttebetalende.

Dog er omkostningerne en del lavere ved en ETF. Hvor en dansk forening typisk ligger mellem 0,5 % – 2,0 %, så kan en ETF have omkostninger helt nede omkring 0,04 %. Det kan godt spille en stor rolle, hvis du har en meget lang tidshorisont på dine investeringer.

Saxo Bank er en investeringsplatform til aktier, investeringsforeninger og meget andet.
 • Lav kurtage på ETF'er
 • Aktiesparekonto - lav beskatning
 • Min anbefaling til ETF investering

Samtidig har du et langt større udvalg, når du kigger på de udenlandske investeringsforeninger. I og med, at markedet er meget større, så er der også mange flere udbydere. Det betyder, at du kan vælge rigtig mange forskellige aktivklasser, geografiske områder og typer af investeringsstrategi.

En dansk investeringsforening kan også placeres på aktiesparekontoen, mens det kun er de aktiebaserede ETF’er, der har denne mulighed. Du kan finde et link til listen herover. Med aktiesparekontoen kan du udnytte de store fordele ved en ETF uden, at du går på kompromis med skattesituationen.

ETF og børneopsparing

Som tidligere nævnt, så afhænger skattesatsen på dit afkast på en ikke-aktiebaseret ETF af din skattesituation. Der er dog den fordel ved kapitalindkomst, at den kan fratrækkes i personfradraget. Det er ikke muligt med aktieindkomst.

Det åbner op for muligheden for at investere i ETF’er på en børneopsparing. Stort set alle små børn har ingen indkomst, hvilket kan blive udnyttet gennem kapitalindkomst. Vælger du at investere i en ETF på dit barns børneopsparing, så kan du altså hvert år opnå et skattefrit afkast (op til personfradraget), såfremt at barnet ikke har andre indtægter. Det er en meget stor fordel. Dette gælder udenfor den officiele ordning med børneopsparing.

Dog skal du være opmærksom på, at der er tale om en ikke-aktiebaseret ETF. Den samme finte er også mulig med crowdlending, der også er beskattet som kapitalindkomst.

Hvad bør du gøre?

For de fleste vil det være uattraktivt at investere i ETF’er, men det kan være, at din skattesituation gør, at det er en god idé for dig. De generelle betragtning er dog, at det som udgangspunkt ikke er en god idé som dansker. Det kan være, at skattereglerne ændrer sig, hvilket der er positive tegn på. Indtil nu er det dog ikke særlig attraktivt.

Saxo Bank er en investeringsplatform til aktier, investeringsforeninger og meget andet.
 • Lav kurtage på ETF'er
 • Aktiesparekonto - lav beskatning
 • Min anbefaling til ETF investering

Dog kan det være interessant, hvis man investerer i ETF’er på sin aktiesparekonto. Der kan det være en rigtig god idé. Dog håber vi på, at grænsen bliver hævet, så det giver mere mening at udnytte denne mulighed. På nuværende tidspunkt gør det ikke den store forskel, selvom der er stor forskel procentvis.

Delmål #1 på min vej mod økonomisk uafhængighed

Personligt så har jeg ikke planer om at investere i ETF’er endnu. Som led i min rejse mod delmål #1, så har jeg planer om at udnytte personfradraget, såfremt jeg ikke har nogen lønindkomst. På nuværende tidspunkt er det planlagt til at blive brugt af crowdlending, men det kan også være interessant at kigge på ETF’er til den tid. Det er dog ikke attraktivt nu, da jeg stadig har lønindkomst. Jeg har ligeledes overvejet at placere disse på aktiesparekontoen, men her har jeg valgt at placere udbytteaktier i stedet.

Hvis du gerne vil finde den bedste ETF for dig, så skal du afklare, hvilke områder og sektorer som du gerne vil investere inden for. Du kan finde mange forskellige ETF fonde, der dækker over rigtig mange forskellige områder.

Jeg håber, at du kunne bruge artiklen. Såfremt du har kommentarer eller input, så er du som sædvanlig velkommen til at skrive en kommentar herunder.

Ofte stillede spørgsmål

Hvad er en ETF?

En ETF er en udenlandske investeringsforening. De investerer i forskellige aktiver som aktier, obligationer, råvarer og andet.

Hvad står ETF for?

ETF står for Exchange Traded Fund.

Hvordan beskattes en ETF?

Det afhænger af, hvilken type ETF, der er tale nogle. Er det en aktiebaseret ETF, så vil den ofte være beskattet som aktieindkomst. Ellers er ETF’er generelt beskattet som kapitalindkomst.

Dette indlæg er udarbejdet med støtte fra Fairlån.

Foto af Frederik Askov Storm
Om Frederik Askov Storm
Ung forfatter, bygningskonstruktør og iværksætter med stor interesse for investering. Jeg har drevet Ung med penge siden 2018, hvor jeg har delt ud af mine erfaringer på min rejse mod økonomisk uafhængighed.

Du kan læse mere om mig her.
38 kommentarer til “ETF investering – Invester i udenlandske investeringsforeninger [2024]
 • Hej

  Kender du til en eller flere ETFer som foelger verdensindekset, beskattes som kaptalindkomst og handles i USD (og ikke EUR) paa Saxo?

  Det er ikke let at finde, men du virker til at have godt styr paa det, saa maaske det kunne bidrage med ekstra vaerdi til denne artikel.

  Mvh
  Marianne

  • Hej Maria

   Med mit kendskab så er det begrænset, hvad der er af aktiebaserede ETF’er, der beskattes som kapitalindkomst. De fleste har søgt om at blive beskattet som aktieindkomst efter de nye regler fra 2020. Hvad er årsagen til, at du ønsker, at den bliver handlet i USD?

   Det er ikke nemt, nej. Du kan dog trække en liste ud på Morningstar.dk, som du kan holde op mod listen fra SKAT, så du kan sikre, at de er beskattet som kapitalindkomst. Herefter kan du tjekke, om de kan handles hos Saxo Bank.

   Bedste hilsner
   Frederik

 • Hej,

  Hvis mine ETF’er på et normalt depot er akkumulerende og står på SKATS positiv liste, er det ikke præcis samme beskatning som på en Aktiesparekonto? Man bliver vel også beskattes med 17% årligt af gevinst/tab uanset salg eller ej. Man kan ikke både blive realisationsbeskattet og lagerbeskattet af samme ETF, vel?

  Tak for dit fede content btw

  Bh
  Jonas

  • Hej Jonas

   Generelt set er beskatningen for ETF’er den samme som på aktiesparekontoen, hvis de er på SKATs positivliste. Det er dog til en anden skattesats (27/42 %) end på aktiesparekontoen.

   Når du sælger din ETF bliver du beskattet som ved realisationsbeskatning af det afkast, som du har opnået siden årsskiftet.

   Giver det mening?

   Bedste hilsner
   Frederik

  • Hej
   Hvordan sker opkrævningen af den årlige omkostning for en EFT’er f.eks. på de 0,07% Sker det via kursen ? eller skal man have penge nok i sit depot?

   Mvh. Tuan

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *