Hvad er NWC?

NWC står for Net Working Capital. Oversat til dansk så betyder det nettoarbejdskapital.

Nettoarbejdskapital er en måleenhed for en virksomheds likviditet, operationelle effektivitet og dens kortsigtede finansielle helbred. Overordnet set består den af forskellen mellem en virksomheds omsætningsaktiver, som kontanter, tilgodehavender og lagervarer, sat op imod virksomhedens kortfristede gældsforpligtelser.

NWC formel

Som tidligere nævnt så er NWC forskellen mellem omsætningsaktiver og kortfristede gældsforpligtelser. Formlen ser således ud.

En virksomhed har en negativ arbejdskapital, hvis forskellen er mindre end en. Positiv nettoarbejdskapital indikerer, at en virksomhed kan finansiere dens nuværende situation og investerer i fremtidige aktiviteter. Dog er en høj nettoarbejdskapital ikke altid en god ting. Det kan også indikere, at virksomheden har for mange varer på lager eller en stor kontantbeholdning.