Hvad er en tegningsret?

En tegningsret består basalt set af en ret for selskabets aktionærer til at tegne nye aktier, når der sker en aktieemission i selskabet. Det er derfor et værdipapir, der beviser din ret til at købe nye aktier i et selskab til en given pris (aktiekurs).

Når tegningsretterne udnyttes, så skal der en forøgelse af antallet af de udestående aktier i det pågældende selskab.

Ofte så bruges de til at kompensere nøglepersoner i virksomheden som et tilskud til deres løn. Det giver disse personer mulighed for at købe aktier i et selskab med rabat. Ønsker man ikke at udnytte disse tegningsretter, så kan man vælge at sælge dem videre til en anden investor. Hvis du vælger at sælge tegningsretter videre, så skal du være opmærksom på, at du bliver beskattet af gevinsten. En tildelt tegningsret anses for at være anskaffet til 0 kr.

Relevante artikler: Beskatning af aktier og aktier for begyndere